Opplevde hjartestans i fjor: No gjev Terje (38) seg som leiar