Herman Inge Aadland: «Håkon den gode, ein plogspiss i norsk kyrkjejord»