Over sju fjell i Fitjar – ein kraftprøve av dei sjeldne