– Me vil ikkje vera vitne til at kommunen vår bryt grunnlova