Fekk kritikk av kommunen. No får verksemda løyve til bruksendring