– Viss ein skal kunne bruka øyane, må ein koma seg på land