Sterkt resultat for Lerøy - men på Fitjar har produksjonen gått ned