Finn ikkje pengar til det lovpålagte tilbodet som skulle vore på plass i 2020