Kamp om turistane, men kven får sine idear inn i planen?