Fryktar vindmøllene skal forureina drikkevatnet i Fitjar