Tilsett fekk ikkje kompensert for overtida. Verksemda bryt arbeidmiljølova på ny