Krf sendar krav om lovlegkontroll av vedtak : - Det ser ut til å ikkje følgje lova