Vil oppretta obligatorisk småbåtregister for fritidsfartøy