Sjå bileta frå den nye barnehagen: - I neste veke startar dei minste