«Det at nokon ønsker at ein skal døy, ja, det gjer noko med oss»