Ventar på svar på søknad om midlar til fleksibel kollektivtransport