Ho er den einaste Fitjar-legen igjen. No vurderer ho si eiga framtid