Lokale skular står i mot nasjonal trend: - Har aldri vore eit problem her