Næringstoppar i Sunnhordland om 2024: - Me er spente