Samtalar med naboen vart til leiarskap i lokalpartiet for Holger (48)