Elevar starta brann - så dyrt blei det å reparera skadane