Flittige hender fekk til ein ny, triveleg open dag