– Alt disponibelt brøytemannskap er ute på oppdrag