- Me bør bli einige i løpet av veka, både for veljarane og for oss sjølv