Ein av tre meiner kommunane bør få bestemme kva flyktningar dei vil ta imot