– Ein kan risikera å verta underutvikla på sosial tilnærming