Min draum er at ingen barn skal gå ut av skulen utan å kunna lesa, skriva og rekna