– Det kan nesten sjå ut som om Senterpartiet er meir opptatt av å snakka om vår politikk enn sin eigen politikk.