Laurdag 21. April 2018


Fitjar Grunneigarlag vil teste ut grunnlaget for nydyrking og «sommarseter» på Blekje i Fitjarfjellet og starta i dag på eit forprosjekt som skal gje svar på om dette har noko for seg.

Forprosjektleiar er Johannes Sandvik, og med seg i styringsgruppa har han Reidar Kloster, Tore Sigurd Fitjar, Audun Torvund og Harald Rydland. Sistnemnde orienterte i dag pressa om prosjektet før gravemaskina, styrt av Kjell Strand, tok sin første jafs på det som skal bli ein av tre forsøksteigar. Kvar på 20 x 50 meter. Kvar teig vert gjerda inn.

– Opprinneleg tenkte me at grunneigarlaget burde leggja til rette for dyrking av områda og leiga ut teigar på langtidskontrakt til bønder. Venteleg ville me då få vanleg grasproduksjon på teigane, noko som ville innebere transport av gjødsel til fjells og transport av for ned til bygda att. I tillegg noko haustbeite.

Men etter kvart har me utvikla ein ide om å nytte heile arealet til sommarbeite for mjølkekyr/storfe og sau, organisert som «Sommarseter» med hypermoderne opplegg for mjølking - og tilsyn/oppfølging av dyra. Då transporterer ein i staden dyra opp og mjølk ned. Med ein pårekna beitesesong på tre månader, vil området truleg gje grasfor nok til at størstedelen mjølkekyrne i Fitjar kan få to månader kvar på fjellbeite, sa Rydland. - Ein bonus vil det òg vere at det graset som vert dyrka nede i bygda kan nyttast som vinterfor, la han til.

Når teigane som er nemnt ovanfor er klare, vil ein dyrka dei med ulike typar grasfrø i samarbeid med Forsøksringen, og det skal vidare utarbeidast ei skisse til organisering av det heile - og eit grovbudsjett.

Forprosjektet er kostnadsregna til kr. 155 000,-. Frå fylkesmannen har ein fått lovnad om kr. 60 000,-

Ein ny ide er det ikkje. Det har vore snakk om dyrking her i generasjonar, og eldre fitjarbuar me har snakka med kan fortelje at det var kyr på Blekje i gamal tid òg.

Om heile det aktuelle området vert dyrka, snakkar ein om eit samla areal på 400 - 600 mål fordelt på fire hovudområde, og så langt har ein tru på at området vil vere lettdyrka og i all hovudsak sjølvdrenerande.

Om ein får sått i haust var ikkje Rydland sikker på, men om ikkje vil me i alle høve så til våren, sa han.

Butikkar og tenester i sentrum "Klikk for å sjå alle"

.

Carfix med utleigebil til kundane

19.04.2018 Kjetil Rydland

Så fin er den nye Renault Zoe elbilen til Carfix. Foto: Kjetil Rydland.  Carfix med utleigebil til kundane Carfix på Fitjar kan skilta med ein splitter ny elbil som kundane kan låna...

Les meir ...

Fjord1 med ny nettside

19.04.2018 Kjetil Rydland

MF "Vågsøy" går i sambandet Sandvikvåg-Husavik. Foto: FP-arkiv/KR.  Fjord1 med ny nettside Ferjeselskapet Fjord1 lanserer ny nettside med eit heilt nytt visuelt inntrykk. 

Les meir ...

Slik blir årets utgåve av Fitjarfestival…

19.04.2018 Harald Johan Sandvik

Slik blir årets utgåve av Fitjarfestivalen Styreleiar Inger Elin Helland orienterte formannskapet i Fitjar om den niande utgåva av Fitjarfestivalen.

Les meir ...
annonse

Den nye rådmannen i Fitjar er på plass

18.04.2018 Harald Johan Sandvik

Den nye rådmannen i Fitjar er på plass Olaug Haugen er ny rådmann i Fitjar. Foto: Harald Johan Sandvik Påtroppande rådmann Olaug Haugen var med på sitt første politiske møte i Fitjar...

Les meir ...

Bli med til Kvinnherad på bygdekvinnestr…

18.04.2018 Kjetil Rydland

Bjørg Strømme og bygdekvinnene har mange jern i elden. Foto: FP-arkiv/KR.  Bli med til Kvinnherad på bygdekvinnestreif  Bli med på bygdekvinnestreif i Omvikdalen 28. april, oppmodar Bjørg Strømme i ei pressemelding.

Les meir ...

Jenter med vinnarvilje!

17.04.2018 Kjetil Rydland

Lagkaptein Marion Træet og Siren Vik hadde god kontroll på midtbanen. Foto: Kjetil Rydland.  Jenter med vinnarvilje! I det sure regnet tysdag kveld var det Fitjar-jentene som viste både mest vilje og...

Les meir ...
annonse

Fagtorg "Klikk for å sjå alle"


Ber barna i beretøy og gjer dei trygge!

19.04.2018 Kjetil Rydland

  Gabriel Nedal Kvamen ser ut til å finna seg til rette på ryggen til mor, Solrun Irene Kvamen. Foto: Kjetil Rydland.   Ber barna i beretøy og gjer dei trygge!  I dag møttest...

Les meir ...
annonse