Laurdag 21. Juli 2018


Fitjar Grunneigarlag vil teste ut grunnlaget for nydyrking og «sommarseter» på Blekje i Fitjarfjellet og starta i dag på eit forprosjekt som skal gje svar på om dette har noko for seg.

Forprosjektleiar er Johannes Sandvik, og med seg i styringsgruppa har han Reidar Kloster, Tore Sigurd Fitjar, Audun Torvund og Harald Rydland. Sistnemnde orienterte i dag pressa om prosjektet før gravemaskina, styrt av Kjell Strand, tok sin første jafs på det som skal bli ein av tre forsøksteigar. Kvar på 20 x 50 meter. Kvar teig vert gjerda inn.

– Opprinneleg tenkte me at grunneigarlaget burde leggja til rette for dyrking av områda og leiga ut teigar på langtidskontrakt til bønder. Venteleg ville me då få vanleg grasproduksjon på teigane, noko som ville innebere transport av gjødsel til fjells og transport av for ned til bygda att. I tillegg noko haustbeite.

Men etter kvart har me utvikla ein ide om å nytte heile arealet til sommarbeite for mjølkekyr/storfe og sau, organisert som «Sommarseter» med hypermoderne opplegg for mjølking - og tilsyn/oppfølging av dyra. Då transporterer ein i staden dyra opp og mjølk ned. Med ein pårekna beitesesong på tre månader, vil området truleg gje grasfor nok til at størstedelen mjølkekyrne i Fitjar kan få to månader kvar på fjellbeite, sa Rydland. - Ein bonus vil det òg vere at det graset som vert dyrka nede i bygda kan nyttast som vinterfor, la han til.

Når teigane som er nemnt ovanfor er klare, vil ein dyrka dei med ulike typar grasfrø i samarbeid med Forsøksringen, og det skal vidare utarbeidast ei skisse til organisering av det heile - og eit grovbudsjett.

Forprosjektet er kostnadsregna til kr. 155 000,-. Frå fylkesmannen har ein fått lovnad om kr. 60 000,-

Ein ny ide er det ikkje. Det har vore snakk om dyrking her i generasjonar, og eldre fitjarbuar me har snakka med kan fortelje at det var kyr på Blekje i gamal tid òg.

Om heile det aktuelle området vert dyrka, snakkar ein om eit samla areal på 400 - 600 mål fordelt på fire hovudområde, og så langt har ein tru på at området vil vere lettdyrka og i all hovudsak sjølvdrenerande.

Om ein får sått i haust var ikkje Rydland sikker på, men om ikkje vil me i alle høve så til våren, sa han.

Butikkar og tenester i sentrum "Klikk for å sjå alle"

.

Til topps i NM for islandshest

19.07.2018 Kjetil Rydland

Carolin Storebø og hingsten Arnviður heime i Vik med det synlege provet på siger i NM. Foto: Kjetil Rydland. Til topps i NM for islandshest Med hingsten Arnviður gjekk Carolin Storebø frå...

Les meir ...

Fitjarpoteter i butikkken i morgon!

19.07.2018 Kjetil Rydland

No kan Turid Fitjar forsyna kundane sine med tidlegpoteter frå Fitjargarden. Foto: Kjetil Rydland. Fitjarpoteter i butikken I dag begynte Turid Fitjar å ta opp poteter, og i morgon er det tidlegpoteter frå...

Les meir ...

Pengar til verna kulturminne

19.07.2018 Kjetil Rydland

Rydlandssago var det kulturminnet som fekk det største tilskotet denne gongen.  Pengar til verna kulturminne Kultursjef Bente Bjelland gler seg over at fem søknader om tilskot til verna kulturminne i Fitjar har...

Les meir ...
annonse
annonse

Geir Skeie opnar Pink Fish i Bergen

18.07.2018 Kjetil Rydland

Illustrasjonsfoto: Pink Fish.  Geir Skeie opnar Pink Fish i Bergen I morgen, 19. juli, opnar Geir Skeie og partnarane den første Pink Fish-restauranten i Bergen. Dette er den tredje restauranten i kjeda...

Les meir ...

Stolt skipper på stolt skute!

18.07.2018 Kjetil Rydland

Asgeir Andersen ved Dåfjorden Slipp, i bakgrunnen «Gamle Nyborg», den finaste skuta i landet. Foto: Kjetil Rydland. Stolt skipper på stolt skute! Asgeir Andersen i Dåfjorden har kjøpt den finaste frakteskuta i...

Les meir ...

Blekkspruten klatra over ripa!

17.07.2018 Kjetil Rydland

Blekkspruten har klatra opp den glatte veggen med sugeskålene sine, og er klar til å hoppa ut att i sjøen. Foto: Gunnar Siglen.  Blekkspruten klatra over ripa! Fiskar Gunnar Siglen fortel ei...

Les meir ...
annonse

Fagtorg "Klikk for å sjå alle"


Ny lunsjkonsert med kantor Overweg

20.07.2018 Kjetil Rydland

Kantor Jan Overweg ved det nye orgelet i Fitjar kyrkje. Foto: Kjetil Rydland.  Ny lunsjkonsert i kyrkja med kantor Overweg I morgon er det klart for ny lunsjkonsert i Fitjar kyrkje med kantor...

Les meir ...
annonse