Tirsdag 23. Januar 2018


Fitjar Grunneigarlag vil teste ut grunnlaget for nydyrking og «sommarseter» på Blekje i Fitjarfjellet og starta i dag på eit forprosjekt som skal gje svar på om dette har noko for seg.

Forprosjektleiar er Johannes Sandvik, og med seg i styringsgruppa har han Reidar Kloster, Tore Sigurd Fitjar, Audun Torvund og Harald Rydland. Sistnemnde orienterte i dag pressa om prosjektet før gravemaskina, styrt av Kjell Strand, tok sin første jafs på det som skal bli ein av tre forsøksteigar. Kvar på 20 x 50 meter. Kvar teig vert gjerda inn.

– Opprinneleg tenkte me at grunneigarlaget burde leggja til rette for dyrking av områda og leiga ut teigar på langtidskontrakt til bønder. Venteleg ville me då få vanleg grasproduksjon på teigane, noko som ville innebere transport av gjødsel til fjells og transport av for ned til bygda att. I tillegg noko haustbeite.

Men etter kvart har me utvikla ein ide om å nytte heile arealet til sommarbeite for mjølkekyr/storfe og sau, organisert som «Sommarseter» med hypermoderne opplegg for mjølking - og tilsyn/oppfølging av dyra. Då transporterer ein i staden dyra opp og mjølk ned. Med ein pårekna beitesesong på tre månader, vil området truleg gje grasfor nok til at størstedelen mjølkekyrne i Fitjar kan få to månader kvar på fjellbeite, sa Rydland. - Ein bonus vil det òg vere at det graset som vert dyrka nede i bygda kan nyttast som vinterfor, la han til.

Når teigane som er nemnt ovanfor er klare, vil ein dyrka dei med ulike typar grasfrø i samarbeid med Forsøksringen, og det skal vidare utarbeidast ei skisse til organisering av det heile - og eit grovbudsjett.

Forprosjektet er kostnadsregna til kr. 155 000,-. Frå fylkesmannen har ein fått lovnad om kr. 60 000,-

Ein ny ide er det ikkje. Det har vore snakk om dyrking her i generasjonar, og eldre fitjarbuar me har snakka med kan fortelje at det var kyr på Blekje i gamal tid òg.

Om heile det aktuelle området vert dyrka, snakkar ein om eit samla areal på 400 - 600 mål fordelt på fire hovudområde, og så langt har ein tru på at området vil vere lettdyrka og i all hovudsak sjølvdrenerande.

Om ein får sått i haust var ikkje Rydland sikker på, men om ikkje vil me i alle høve så til våren, sa han.

Butikkar og tenester i sentrum "Klikk for å sjå alle"

.

Meiner ølbryggeriet på Fitjar bryt forbo…

22.01.2018 Jonas Sætre

Meiner ølbryggeriet på Fitjar bryt forbodet mot alkoholreklame Fitjar kommune meiner ølbryggeriet En Liten Øl publiserer ulovleg alkoholreklame på Facebook.

Les meir ...

Marius Pedersen vann Norna-lekene på kna…

22.01.2018 Kjetil Rydland

Marius Pedersen, friidrettsgut i rivande utvikling, vann Norna-lekene suverent. Foto: FP-arkiv/Kjetil Rydland. Marius Pedersen vann Norna-lekene på knalltid! Under Norna-lekene i Åsane i helga vann Marius Pedersen både lengde og 60 meter...

Les meir ...

Ailin årets bilcrossutøvar i NMK Vikedal

22.01.2018 Kjetil Rydland

Ailin Vik med premien for årets bilcrossutøvar i NMK Vikedal 2017. Foto: Ole Vidar Helland, Fitjar Racing Team.  Ailin årets bilcrossutøvar i NMK Vikedal Under årsmøtet til NMK Vikedal i helga blei...

Les meir ...
annonse

Full fest med Vassendgutane

21.01.2018 Kjetil Rydland

Vokalist og bassgitarist Sindre Aam var i storform på Fitjar i går kveld. Foto: Kjetil Rydland.  Full fest med Vassendgutane Vassendgutane var i storform i går kveld og trekte heile 750 festglade...

Les meir ...

Temakveld med Bente Bratlund

21.01.2018 Kjetil Rydland

Bente Bratlund kjem til Fitjar.  Temakveld med Bente Bratlund Førstkomande torsdag er det temakveld i kyrkja igjen, og denne gongen kan Eli Simonsen ønskja velkomen til eit møte med forfattaren Bente Bratlund frå...

Les meir ...

Fine skiløyper, varme pølser og god stem…

20.01.2018 Kjetil Rydland

Klara Olsen Aadland på åtte år i fin stil saman med mor si, Helga, på veg oppover mot Svartavatnet. Foto: Kjetil Rydland.  Fine skiløyper, varme pølser og god stemning Fitjarfjellet lokka med...

Les meir ...
annonse

Fagtorg "Klikk for å sjå alle"


VM-bronse til Onar

22.01.2018 Kjetil Rydland

Brørne Harald og Onar Westerheim på skeisebanen i Baselga. Foto: Privat.  VM-bronse til Onar Westerheim-brørne Onar og Harald Westerheim gjorde ein sterk innsats under skeise-VM for veteranar i Italia, og Onar sikra...

Les meir ...