Laurdag 20. Januar 2018


Fitjar Ten Sing, grønkledde speiderar og fleire store, festpynta dåpfølgje med mange bunader, ein engasjert kyrkjelydsprest og sol frå skyfri himmel skapte stor glede under familiegudstenesta i Fitjar kyrkje søndag føremiddag.

Etter at prosesjonen med tre dåpsfylgje, speidarar med banner og stort norsk flagg og kyrkjelydsprest Nobukazu Imazu hadde kome inn i kyrkja, runga "Oh, happy day!" utover forsamlinga. Det var Fitjar Ten Sing med Ann Sofie Drønen som dirigent, Ingvild M. Oma på piano og Hildegard B. Matre som solist som hadde teke plass i koret og spreidde gledesstemning med sin flotte song. Seinare i gudstenesta hadde koret ei til avdeling med to litt mindre kjende Ten Sing-songar.

Fitjar speidarane som er tilknytta Norges KFUK-KFUM prega gudstenesta både ved å vera synlege i forsamlinga med sine grøne speidarskjorter og som aktive deltakarar både under prosesjonen, som forsongarar, med framføring av speidarlovnaden, truvedkjenninga, tekstlesing og forbøn. Dei satte eit kjekt og ungdommeleg preg på gudstenesta.

Allsongen var som alltid god i kyrkja og vart leia av ei forsongargruppe med fire ungdomar, akkompagnert av organsitvikar Olaug Gloppen.

Gudstenesta vart leia av kyrkjelydsprest Nobukazu Imazu. I preika tok han m.a. utgangspunkt i bilete frå speidarane si forrige samling på speidarplassen på Rimbareid der dei laga fuglekassar. Han snakka om harmonien og freden han opplevde saman med speidarane i skogen. Det skjer mykje vondt og vanskeleg i verda, men Jesus kom med bodskap om fred. Denne bodskapen skal me både få ta imot sjølv og få dela med andre. Nobu fekk fram både smil og alvor med sine bilete og sine ord til ettertanke. "Fred vere med dykk, sa Jesus", og det gjorde læresveinane glade og det kan gjera oss glade.

Tre små vart borne til dåpen under gudstenesta, nokre sovande andre småsutrande. Men alle vart døypte i namnet åt Faderen, Sonen og Den Heilage Ande, og alle fekk dåpsklut med seg heim til minne om denne store dagen.

Etter gudstenesta var det enkel kyrkjekaffi bak i benkeradene, og mange stoppa lenge opp på kyrkjetrappa med ein kaffikopp i handa.

Butikkar og tenester i sentrum "Klikk for å sjå alle"

.

Fundamenta til dei nye vindmøllene er kl…

17.01.2018 Kjetil Rydland

Hans Erik Larsson frå firmaet Spennteknikk spenner strekkstaga til mølle 56. Foto: Kjetil Rydland. Fundamenta til dei nye vindmøllene er klare Når dei elleve nye vindmøllene kjem i april, skal dei ikkje...

Les meir ...

Utstillingsopning i Galleri Losjen, UNIV…

17.01.2018 Fitjar kommune

Utstillingsopning i Galleri Losjen, UNIVERSAL BEINGS

Les meir ...

Bankbygget mot ei ny blomstringstid

17.01.2018 Kjetil Rydland

Bygget som Sparebanken Vest flytta ut frå i 2016 ligg fint til midt i Fitjar sentrum. Foto: FP-arkiv/HCH.  Bankbygget mot ei ny blomstringstid Bankbygget i sentrum, som Sparebanken Vest flytta frå i...

Les meir ...
annonse
annonse

Kje til Fitjar for å gjera seg feite

15.01.2018 Kjetil Rydland

Kje er initiativrike dyr, som straks gjekk i gang med å gjera seg kjende i den nye heimen sin. Foto: Kjetil Rydland. Kje til Fitjar for å gjera seg feite  For nokre dagar sidan...

Les meir ...

Har ikkje klart å flytte ut frå Smedholm…

15.01.2018 Jonas Sætre

Har ikkje klart å flytte ut frå Smedholmen innan fristen Sjølv om leigeforholdet med Fitjar kommune gjekk ut ved nyttår har dei frivillige endå ikkje rydda ut av den kulturhistoriske eigedomen.

Les meir ...

Fitjar kino klar for premiere!

14.01.2018 Kjetil Rydland

Den nye maskinen er på det nærmaste klar til å visa film i Fitjar kultur- og idrettsbygg. Foto: Kjetil Rydland.  Fitjar kino klar for premiere! Ole Bergesen ved Fitjar kultur- og idrettsbygg fortel...

Les meir ...
annonse

Fagtorg "Klikk for å sjå alle"


Handballdamene sjanselause mot Stord

18.01.2018 Kjetil Rydland

Anita Haugland lukkast ikkje heilt mot Anna Thorland og Stord. Foto: Kjetil Rydland. Handballdamene sjanselause mot Stord Fitjar sine beste damer på handballbanen fekk bakoversveis og tapte prestisjeoppgjeret mot Stord med heile...

Les meir ...