Torsdag 26. April 2018


Hjortajakt

Dei ligg på magen i full mundur,
på standplass på rekkjer og rad.
Dei prøver å treffa ein pappfigur,
forventningsfulle og glad.

Til hjortaprøven dei førebur seg,
men langt i frå adle treff mål.
Til prøven vert da ein tungvindt veg
der dei i lause lufta skyt hål.

Salve på salve dei fyrer laus,
og kronene rullar fort.
Dei drøymer om viltkjøt i brune saus,
knapt noko smakar betre enn hjort.

Hjorten den beitar på åker og eng,
han samlar seg i store flokkar.
Han hoppar lett øve not og streng,
for bondens avling den lokkar.

Og midt i eit måltid da kjem eit smell,
ein hjort har enda sitt liv.
Forundra han over ende fell,
og får smaka jegerens kniv.

Hjorten som før for så lett på fot,
Har havna på bondens fat.
I lag med Kerrs Pink og gulrot
er han verdens dyraste mat.

Hjortajakt
Teikning: Oddrun Hatlevik

Releasekonsert med Ole André Westerheim

25.04.2018 Kjetil Rydland

Ole André Westerheim med den nye plata si, «Utanfor alt». Foto: Kjetil Rydland.  Releasekonsert med Ole André Westerheim Førstkomande laurdag blir det konsert med Ole André Westerheim på Arena på Stord. Med på...

Les meir ...

«Flaggskifte» på Fitjar rådhus i dag

25.04.2018 Harald Johan Sandvik

«Flaggskifte» på Fitjar rådhus i dag Atle Tornes overrekte kommunen sitt stempel til Olaug Haugen.

Les meir ...

Takk for maten!

25.04.2018 Kjetil Rydland

Eva Fjeldstad med "Takk for maten! Boka som tarmen din har ventet på".  Takk for maten! Førstkomande fredag vil Eva Fjeldstad halda foredrag i Fitjar kultur- og idrettsbygg om boka si, “Takk...

Les meir ...
annonse

Kulturskulekonsert på Rimbareid skule

25.04.2018 Kjetil Rydland

Populære lærarar i Fitjar kulturskule, f.v. Ole André Westerheim, rektor Håvard Kroka, Jone Foldøy Grutle og Rune Nesse. Foto: Kjetil Rydland.  Kulturskulekonsert på Rimbareid skule Ein stor del av ungdommane i Fitjar...

Les meir ...

Slaktar informasjonstryggleiken i Fitjar…

25.04.2018 Jonas Sætre

Slaktar informasjonstryggleiken i Fitjar kommune Ein revisjon frå Deloitte syner at Fitjar kommune har store manglar i måten dei handsamar sensitive personopplysningar på.

Les meir ...

Bremnesingane var litt for sterke

24.04.2018 Kjetil Rydland

Jens Ragnar Helland scora det einaste målet for Fitjar. Foto: Kjetil Rydland.  Bremnesingane var litt for sterke Bremnes 2 vann 4-1 over Fitjar i ein kamp i 13-årsklassen på kunstgraset vårt i...

Les meir ...
annonse

– Stress er ikkje farleg!

26.04.2018 Kjetil Rydland

Her trødde Bjarte Stubhaug sine barnesko, i vår er han tilbake med stressmeistring for elevane på Rimbareid skule. Foto: Kjetil Rydland. – Stress er ikkje farleg! Rimbareid skule har dette semesteret hatt...

Les meir ...
annonse