Torsdag 18. Januar 2018


Historisk sus over 150 års-dagen

Fitjar kommune 150 år. Feiring i gjestgjevarstaden på Færøysund. I går gjekk politikk og kystkultur hand i hand under jubileumsfeiringa.

Færøysund har sin eigen, rike historie. Og så er det jo òg plassen der det første kommunestyremøtet vart halde for 150 år sidan, 5. mai 1860. Fleire av kommunestyremedlemane og aktørane hadde kledd seg i i kle som understrekte jubileet, og Magnar Kloster gav til beste eit spennande historisk tilbakeblikk.

Av tilbakemeldingane me har fått heldt  Frank Aarebot eit foredrag der han mellom anna utfordra Fitjar til å friviljug slå seg saman med Bømlo og Stord til ein større kommune, før ein vert eventuelt tvunge til det. Dei som var til stades gjev han høg honnør for foredraget, men ikkje like høgt terningkast for klesbunaden hans.

På det første kommunestyremøte hadde ein oppe fire saker. Tre handla om kyrkja, ein om saql av brennevin. i går var det oppe ei sak om utvida skjenkeløyve i samband med Fitjarfestivalen. Ei sak som fekk fleirtal, om ikkje einstemmig. Om det vert skjenkeløyve i samband med arrangementet på Smedholmen, er enno ikkje avgjort.

Bankbygget mot ei ny blomstringstid

17.01.2018 Kjetil Rydland

Bygget som Sparebanken Vest flytta ut frå i 2016 ligg fint til midt i Fitjar sentrum. Foto: FP-arkiv/HCH.  Bankbygget mot ei ny blomstringstid Bankbygget i sentrum, som Sparebanken Vest flytta frå i...

Les meir ...

Kje til Fitjar for å gjera seg feite

15.01.2018 Kjetil Rydland

Kje er initiativrike dyr, som straks gjekk i gang med å gjera seg kjende i den nye heimen sin. Foto: Kjetil Rydland. Kje til Fitjar for å gjera seg feite  For nokre dagar sidan...

Les meir ...

Har ikkje klart å flytte ut frå Smedholm…

15.01.2018 Jonas Sætre

Har ikkje klart å flytte ut frå Smedholmen innan fristen Sjølv om leigeforholdet med Fitjar kommune gjekk ut ved nyttår har dei frivillige endå ikkje rydda ut av den kulturhistoriske eigedomen.

Les meir ...
annonse
annonse

Fitjar kino klar for premiere!

14.01.2018 Kjetil Rydland

Den nye maskinen er på det nærmaste klar til å visa film i Fitjar kultur- og idrettsbygg. Foto: Kjetil Rydland.  Fitjar kino klar for premiere! Ole Bergesen ved Fitjar kultur- og idrettsbygg fortel...

Les meir ...

Badesesongen i full gang

14.01.2018 Kjetil Rydland

Ikkje akkurat Syden, men Leander Træet slappar av i bassenget. Foto: Kjetil Rydland.  Badesesongen i full gang Bassenget på Rimbareid skule er ope for ålmenta kvar måndag, bortsett frå i skuleferiane. 

Les meir ...

Zumbafeberen herjar igjen!

14.01.2018 Kjetil Rydland

Spreke damer på zumbamaraton i Fitjar kultur- og idrettsbygg. Foto: Trude Strand. Zumbafeberen herjar igjen! I dag har over 30 spreke damer gjennomført ein tre timars zumbamaraton, den første i på Fitjar...

Les meir ...
annonse