Torsdag 19. Juli 2018


16.000 kr. til SOS-barnebyer

I ein stappfull gymsal sat elevar frå mellomsteget, tanter og onklar, samt foreldre og koste seg med kaker,kaffi og saft. Dei kunne gjetta på ting , kjøpa elevlaga kalendrar, handla i kiosk,kjøpa årer eller vera med i allsongen.

Elevane i 5.-7.klasse hadde invitert til basar og alle elevane  hadde  teke  med seg gevinstar. Lærarar og assistentar hadde baka og teke med kaffi . No var elevane i full gong med kafesal, tippestasjonar og  lett underhaldning før det store åresalet starta.  Stemninga var god . Folk prata og song, medan lappar, kaker og rundstykke gjekk ned for full hals.

Ingen tvil om at dette smakte og var godt motteke.

Elevrådet v/Rimbareid skule hadde bestemt kva pengane skulle nyttast til. Eigne journalistar; Sandra Pedersen, Sofie L. Helland, Inger Slettebø og Johanna V. Jensen, gjekk rundt og følte på stemninga.

Johanna Vasslid Jensen i klasse 6A stilte nokre av dei frammøtte desse spørsmåla:

1. Kva synest du om at me har ein basar her i gymsalen?
2. Kva synst du om at pengane går til SOS-Barnebyer?

Her er nokre av svara:

Aleksander Helland
1. Greit og få gjort det.
2. Det  er greit fordi dei då  får mat og hjelp!
Aleksander Helland 1. Greit og få gjort det. 2. Det er greit fordi dei då får mat og hjelp!

Ole Bergesen
1. Det er veldig flott at pengane går til SOS-Barnebyer.
2. Jo,fordi det er viktig at pengane går til barn som treng hjelp.
Ole Bergesen 1. Det er veldig flott at pengane går til SOS-Barnebyer. 2. Jo,fordi det er viktig at pengane går til barn som treng hjelp.

Vidar Larsen
1. Han skryt av oss  og seier dette er bra!
2. Dei treng hjelp til skulegong og heimar for born. Derfor er dette fantastisk.
Vidar Larsen 1. Han skryt av oss og seier dette er bra! 2. Dei treng hjelp til skulegong og heimar for born. Derfor er dette fantastisk.

Blekkspruten klatra over ripa!

17.07.2018 Kjetil Rydland

Blekkspruten har klatra opp den glatte veggen med sugeskålene sine, og er klar til å hoppa ut att i sjøen. Foto: Gunnar Siglen.  Blekkspruten klatra over ripa! Fiskar Gunnar Siglen fortel ei...

Les meir ...

Vandring i elveleiet til Tveitaelvo

16.07.2018 Kjetil Rydland

Her starta elvevandringa, vel hundre meter nedanfor Botnavatnet. Foto: Magne Røed.  Vandring i elveleiet til Tveitaelvo Tveitaelvo er ei av dei mest vassrike elvane våre, og renn frå Botnavatnet forbi Dalshaugane og...

Les meir ...

Friluftsgudsteneste med dåp i Kråko

16.07.2018 Kjetil Rydland

Fríðleif Lydersen døyper vesle Jenny Myhre. Foto: Torbjørn Hovland. Friluftsgudsteneste med dåp i Kråko Godt over 150 soknebarn møtte opp til friluftsgudsteneste i godvêret på Port Steingard i Kråko i går.

Les meir ...
annonse
annonse

Vandring i elveleie

15.07.2018 Kjetil Rydland

Høvet til å vandra opp Eggjafossen kan me ikkje la gå frå oss.  Vandring i elveleie Den uvanleg fine sommaren med lite nedbør har opna bekkefar og elveleie for spanande opplevingar.

Les meir ...

Framande plantar invaderer Fitjar!

14.07.2018 Kjetil Rydland

Parkslirekne er ein av verstingane på svartelista, her ser me ein stor førekomst i Fitjar. Foto: Kjetil Rydland.  Framande plantar invaderer Fitjar! Heile 135 plantearter er svartelista i Noreg, og mange av...

Les meir ...

Geiter fanga på skjer!

14.07.2018 Kjetil Rydland

Desse fem geitene har nok eit kjedeleg ettermiddag i vente; her må dei nok stå til fjære sjø i ettermiddag. Foto: Fitjarposten-tipsar. Geiter fanga på skjer! På eit skjer ved Svelto i...

Les meir ...
annonse

Stolt skipper på stolt skute!

18.07.2018 Kjetil Rydland

Asgeir Andersen ved Dåfjorden Slipp, i bakgrunnen «Gamle Nyborg», den finaste skuta i landet. Foto: Kjetil Rydland. Stolt skipper på stolt skute! Asgeir Andersen i Dåfjorden har kjøpt den finaste frakteskuta i...

Les meir ...
annonse