Torsdag 26. April 2018


16.000 kr. til SOS-barnebyer

I ein stappfull gymsal sat elevar frå mellomsteget, tanter og onklar, samt foreldre og koste seg med kaker,kaffi og saft. Dei kunne gjetta på ting , kjøpa elevlaga kalendrar, handla i kiosk,kjøpa årer eller vera med i allsongen.

Elevane i 5.-7.klasse hadde invitert til basar og alle elevane  hadde  teke  med seg gevinstar. Lærarar og assistentar hadde baka og teke med kaffi . No var elevane i full gong med kafesal, tippestasjonar og  lett underhaldning før det store åresalet starta.  Stemninga var god . Folk prata og song, medan lappar, kaker og rundstykke gjekk ned for full hals.

Ingen tvil om at dette smakte og var godt motteke.

Elevrådet v/Rimbareid skule hadde bestemt kva pengane skulle nyttast til. Eigne journalistar; Sandra Pedersen, Sofie L. Helland, Inger Slettebø og Johanna V. Jensen, gjekk rundt og følte på stemninga.

Johanna Vasslid Jensen i klasse 6A stilte nokre av dei frammøtte desse spørsmåla:

1. Kva synest du om at me har ein basar her i gymsalen?
2. Kva synst du om at pengane går til SOS-Barnebyer?

Her er nokre av svara:

Aleksander Helland
1. Greit og få gjort det.
2. Det  er greit fordi dei då  får mat og hjelp!
Aleksander Helland 1. Greit og få gjort det. 2. Det er greit fordi dei då får mat og hjelp!

Ole Bergesen
1. Det er veldig flott at pengane går til SOS-Barnebyer.
2. Jo,fordi det er viktig at pengane går til barn som treng hjelp.
Ole Bergesen 1. Det er veldig flott at pengane går til SOS-Barnebyer. 2. Jo,fordi det er viktig at pengane går til barn som treng hjelp.

Vidar Larsen
1. Han skryt av oss  og seier dette er bra!
2. Dei treng hjelp til skulegong og heimar for born. Derfor er dette fantastisk.
Vidar Larsen 1. Han skryt av oss og seier dette er bra! 2. Dei treng hjelp til skulegong og heimar for born. Derfor er dette fantastisk.

Releasekonsert med Ole André Westerheim

25.04.2018 Kjetil Rydland

Ole André Westerheim med den nye plata si, «Utanfor alt». Foto: Kjetil Rydland.  Releasekonsert med Ole André Westerheim Førstkomande laurdag blir det konsert med Ole André Westerheim på Arena på Stord. Med på...

Les meir ...

«Flaggskifte» på Fitjar rådhus i dag

25.04.2018 Harald Johan Sandvik

«Flaggskifte» på Fitjar rådhus i dag Atle Tornes overrekte kommunen sitt stempel til Olaug Haugen.

Les meir ...

Takk for maten!

25.04.2018 Kjetil Rydland

Eva Fjeldstad med "Takk for maten! Boka som tarmen din har ventet på".  Takk for maten! Førstkomande fredag vil Eva Fjeldstad halda foredrag i Fitjar kultur- og idrettsbygg om boka si, “Takk...

Les meir ...
annonse

Kulturskulekonsert på Rimbareid skule

25.04.2018 Kjetil Rydland

Populære lærarar i Fitjar kulturskule, f.v. Ole André Westerheim, rektor Håvard Kroka, Jone Foldøy Grutle og Rune Nesse. Foto: Kjetil Rydland.  Kulturskulekonsert på Rimbareid skule Ein stor del av ungdommane i Fitjar...

Les meir ...

Slaktar informasjonstryggleiken i Fitjar…

25.04.2018 Jonas Sætre

Slaktar informasjonstryggleiken i Fitjar kommune Ein revisjon frå Deloitte syner at Fitjar kommune har store manglar i måten dei handsamar sensitive personopplysningar på.

Les meir ...

Bremnesingane var litt for sterke

24.04.2018 Kjetil Rydland

Jens Ragnar Helland scora det einaste målet for Fitjar. Foto: Kjetil Rydland.  Bremnesingane var litt for sterke Bremnes 2 vann 4-1 over Fitjar i ein kamp i 13-årsklassen på kunstgraset vårt i...

Les meir ...
annonse

– Stress er ikkje farleg!

26.04.2018 Kjetil Rydland

Her trødde Bjarte Stubhaug sine barnesko, i vår er han tilbake med stressmeistring for elevane på Rimbareid skule. Foto: Kjetil Rydland. – Stress er ikkje farleg! Rimbareid skule har dette semesteret hatt...

Les meir ...
annonse