Tirsdag 24. April 2018


Temakveld om nettbruk

Det vart ei svært interessan kveldsstund for dei vel 60 frammøtte som hadde kome for å høyra Tønnesen frå Barnevakten snakka om nettbruk blant barn og unge.

Det var FAU (foreldrerådet sitt arbeidsutval) ved Rimbareid skule som inviterte til temakveld i gymnastikksalen på Rimbareid skule. Invitasjon hadde i tillegg til å gå ut til alle førsesette med ungar på Rimbareid barne- og ungdomsskule og gått ut til lærarane ved alle dei 3 grunnskulane i kommunen, og føresette som har elevar ved Øvrebygda og Sælevik skule.

Det var ei engasjert og kunnskapsrik  Kjellaug Tønnesen som kom frå Barnevakten for å forelesa om temaet nettbruk og mobilbruk blant barn og unge. Tidlegare på dagen hadde ho hatt timar med elevar i 6. og 7. klasse ved Rimbareid skule. Både elevar og lærarar skrytte av det dei hadde lært desse timane, og for oss som var på temamøtet om kvelden var det interessant å høyra kva elevane hadde kome med tidlegare på dagen. Kjellaug snakka om kva ungar og ungdomar held på med på nettet for tida, ho forklarde dei ulike tinga og kom med velmeinande og forståelege råd. Det er mykje bra med internett, men det er og mange utfordringar med det, og den største utfordringa er kanskje nett-mobbing. Ho oppfordra difor foreldra til å spørja ungane sine om korleis dei har hatt det på nettet i dag. "Det er viktig å visa interesse", sa ho. Det er ikkje alltid lett for foreldra, sidan mange ungar kan vel så mykje om dette som dei sjølve, og det kan vera vanskeleg forstår kva det handlar om. "Men ver nygjerrige for det dei held på med", oppforda Kjellaug.

For at ungane skal kunna bruka nettet trygt er det viktig med opplæring, bevistgjering og reglar.

For dei som er interessert i å læra meir om god og trygg nettbruk kan dei gå inn på Barnevakten si heimeside her

Desse vann på basaren til Fitjar bu- og …

24.04.2018 Pressemelding

Desse vann basaren til Fitjar bu- og behandlingssenter Den årlige basaren til inntekt for trivselstiltsk for bebuarane på FBB, gjekk av stabelen onsdag 21.mars.

Les meir ...

Helland CNC: Topp utstyr og print som li…

24.04.2018 Kjetil Rydland

Stian Helland har topp utstyr; her tar han inn eit bilete i datamaskinen sin og gjer det klart til utskrift på den store UV-printeren. Foto: Kjetil Rydland.  Helland CNC: Topp utstyr...

Les meir ...

Temakveld i kyrkja om skam, skuld og opp…

23.04.2018 Kjetil Rydland

Unndis Bergås, psykolog og tidlegare misjonær.  Temakveld i kyrkja om skam, skuld og oppreising Førstkomande torsdag er det igjen temakveld i Fitjar kyrkje, den siste i vår. Denne gongen er det psykolog...

Les meir ...
annonse

Strandabasaren lever!

23.04.2018 Kjetil Rydland

Driftige misjonskvinner driv Strandabasaren vidare, f.v. Bodil Nesse, Tordis Eide, Else Hovland og Reidun Børtveit. Foto: Håkon C. Hartvedt.  Strandabasaren lever! Tradisjonen tru fylte Strandabasaren laurdag ettermiddag bedehuset nesten til siste plass, og stemninga...

Les meir ...

Fitjarbuen må betale 1800 meir for breib…

23.04.2018 Jonas Sætre

Fitjarbuen må betale 1800 meir for breiband enn dei som bur sør på øya Spreidt busetnad gjer at fiberbreiband frå Fitjar Kraftlag er langt dyrare enn for dei som får breibandet gjennom...

Les meir ...

Fitjarskyttarar til Hordastemnet på Bøml…

22.04.2018 Kjetil Rydland

Knut Vik frå Fitjar Skyttarlag fekk gleda av å dela ut premiane til Lars Sigurd Tufteland og Eirik Fitjar.  Fitjarskyttarar til Hordastemnet på Bømlo Sju skyttarar frå Fitjar Skyttarlag deltok på Hordastemnet felt, som...

Les meir ...
annonse

annonse