Måndag 23. April 2018


Polen-samling

Etter ein fantastisk tur til Polen og Tyskland ville elevane i 10. klasse dela nokre av opplevingane sine med kvarandre og foreldra, og inviterte til mimrekveld på Øvrebygda skule.

"Arbeidet med denne turen tok til for fleire år sidan. Yahooo! Me klarde å få det til og no skal me ha mimrekveld", var opningsorda til  Vigdis Røen, som kunne ynskja heile 130 stykker velkomne. Røen var foreldrekontakt i denne klassen då dei gjekk i 9., og deltok då i planlegginga av turen.  I tillegg til elevar, foreldre og andre slektningar var og ein representant frå Fitjar kraftlag, som hadde vore med å sponsa turen, rektor ved Rimbareid skule Svein Kåre Meling, representantar frå FAU og foreldrekontaktar i 8. klasse invitert til å koma og få eit innblikk i dei sterke opplevingane til turdeltakarane .

50 elevar, dvs alle elevane i 10 klasse, var med på "freds-turen", som gjekk til Polen og Tyskland for bl.a. å læra om historien frå 2. verdskrig. I tillegg var og 33 foreldre og  4 lærarar med. For lærarane var dette ein rein studietur, og dei hadde ingenting ansvar verken for elevane eller opplegget. Foreldra arrangerte turen og opplegget var det Aktive fredsreiser som stod for. Turen varde i 8 dagar og det var med to reiseleiarar frå Aktive fredsreiser. 

Turid Marie Fitjar og Siri Landa synte bilete frå dei sterke møta med bl.a konsentrasjonssleirane. Siri fortalde vidare at dei gjorde mykje anna og på turen, kjekke ting, som å køyra lenge med buss... Ho trudde bussturen skulle bli kjedeleg, men det gjekk heilt fint. Forsamlinga fekk og sjå bilete frå desse opplevingane

Då ordet var fritt, var det ein del vaksne som ville sei noko. Aud Lillenes Helland takka for ein kjempekjekk tur der ungdomane hadde oppførd seg ekspemplarisk. Det same gjekk igjen i alle helsingane. "Veldig kjekk tur og eksemplariske ungdomar". "Det var vel verd pengane, alle dugnadstimane og all innsatsen ellers". "Klassen og foreldregruppa vart samansveisa". "Det var kjekt å ha lærarane med seg, sjølv om dei ikkje hadde noko ansvar". "Veret var fint og varmt. Me opplevde både gode ting, kjekke ting og triste ting ilag".  Mange viste til at ungdomane hadde fått mykje skryt overalt, på ferja, på hotellet og  i konsentrasjonsleirane.

Ann Sofie Drønen, som er ein av lærane til denne flotte elevflokken og som var med til Polen, takka og for turen og sa at ho er full av ærbødigheit for det dei fekk vera med på. "Takk for at me fekk vera med, og takk til foreldra for alt arbeidet dei har gjort med turen . Det å vera saman i slike situasjonar  har gitt oss alle mykje fagleg og mykje som menneske.  Det å kunna le og grina ilag har vore flott."

I tillegg til å syna bilete frå turen  og høve til å sei noko, var det og litt anna underhaldning, enkel servering og drøs over kaffikoppane.

Det var musikkalsk innslag ved Line Jensen Westvik på trommer og Siri Landa og Stine Vesterheim på song, og danseinnsalg ved Turid Marie Fitjar, Ragnhild Prestbø, Anne-Margrethe Leirvik og Marianne Raunholm.

Denne kvelden skulle eigentleg alle turdeltakarane fått diplomar frå Fredsreiser for gjennomførd tur, men dessverre mangla nokre av diplomane, så dei vert delt ut seinare.

Planen var at dei som var på tur skulle levera daglege rapportar frå turen til Fitjarposten. Det kom slike reisebrev nokre dagar, men det vart vanskeleg å gjennomføra det kvar dag. Av og til var det problem med nettilgang og andre dagar kom dei så seint fram til hotellet at dei ikkje hadde tid til å senda over noko. Dei har likevel skrive dagsrapportar og desse vert no publisert her på Fitjarpsoten saman med bilete frå turen.

Kansellerte ferjeavgangar

22.04.2018 Kjetil Rydland

– Så lang ferjekø har eg aldri sett før Ferjekøen sørover strekte seg mange kilometer søndag. Foto: tipsar Mange innstilte avgangar kombinert med stor helgetrafikk har skapt svært lange ferjekøar mot Sandvikvåg...

Les meir ...

Marie 9 år

22.04.2018 Kjetil Rydland

 Marie fyller ni år i dag! Marie 9 år Gratulerer så masse med 9-årsdagen søndag 22.04! 

Les meir ...

Hoggorm på Engesund Visningssenter!

21.04.2018 Kjetil Rydland

Sjeldan gjest på merdkanten i Engesund. Foto: Goff Artsamai. Hoggorm på Engesund Visningssenter! Fredag morgon dukka det opp ein ubeden og svært sjeldan gjest på  Engesund Visningssenter i Fitjarøyane, då ein hoggorm brått sat...

Les meir ...
annonse

Bremnesingane blei altfor sterke for A-l…

21.04.2018 Kjetil Rydland

Fitjar nede for teljing med null poeng etter tre kampar. Foto: Kjetil Rydland. Bremnesingane blei altfor sterke for A-laget Trass ei tidleg leiing ved Daniel Skarpnes viste Fitjar-gutane seg altfor veike og...

Les meir ...

Første vigsla for ordføraren

20.04.2018 Kjetil Rydland

Ordførar Wenche Tislevoll med brurparet Malene Løklingholm Leivestad og Morten Bauge Torland. Foto: Kjetil Rydland.   Første vigsla for ordføraren Fredag fekk ordførar Wenche Tislevoll sin elddåp då ho vigde Morten Bauge Torland (31)...

Les meir ...

Ber barna i beretøy og gjer dei trygge!

19.04.2018 Kjetil Rydland

  Gabriel Nedal Kvamen ser ut til å finna seg til rette på ryggen til mor, Solrun Irene Kvamen. Foto: Kjetil Rydland.   Ber barna i beretøy og gjer dei trygge!  I dag møttest...

Les meir ...
annonse

Fitjarskyttarar til Hordastemnet på Bøml…

22.04.2018 Kjetil Rydland

Knut Vik frå Fitjar Skyttarlag fekk gleda av å dela ut premiane til Lars Sigurd Tufteland og Eirik Fitjar.  Fitjarskyttarar til Hordastemnet på Bømlo Sju skyttarar frå Fitjar Skyttarlag deltok på Hordastemnet felt, som...

Les meir ...
annonse