Arbeid på vegen

Når ungane var små, var me kvar sumar på biltur. Ofte gjekk turen over Hardangervidda. Der heldt dei alltid på med vegarbeid om sumaren. På Dyranut stod det eit skilt: KØYR SAKTE, ARBEID PÅ VEGEN. Nokre kilometer lenger borte, stod det eit liknande skilt, men der hadde oppfinnsame forbipasserande flytta komma slik at det stod: KØYR, SAKTE ARBEID PÅ VEGEN.