Tirsdag 24. April 2018


Godtek 300 kV-line Midtfjellet-Børtveit

Hordaland fylkesutval godtek at det vert bygd 300 kV-line frå vindmølleparken på Midtfjellet i Fitjar til Børtveit for tilknyting til 300 kV-lina  Husnes-Stord.

Men dersom miljøverknadene av ei 300 kV line på vestsida vert mindre enn dei som er påvist for austsida, rår fylkesutvalet samrøystes til at dette utbyggingsalternativet vert prioritert. 

Som følgje av planane om vindpark på Midtfjellet i Fitjar og andre vindkraftplanar i Sunnhordland er det trong for forsterking av nettkapasiteten i området, og Sunnhordland Kraftlag (SKL) har vurdert ei 300kV luftline Midtfjellet –Børtveit som den beste løysinga. Kraftlina vert 9,7 km lang, og vil hovudsakleg gå gjennom skogsterreng. På Midtfjellet vert det trafostasjon med hus og koplingsfelt, og ved Børtveit eit koplingsfelt for tilkopling til eksisterande fjordspenn over Langenuen.

Vedtaket
I vedtaket seier fylkesutvalet at utvalet av landskapsomsyn primært ynskjer at nye større kraftliner vert kabla i bakken, eventuelt lagt i sjø. Sett i relasjon til Stordøya sitt viktige og avgrensa urørte areal for biologisk mangfald og friluftsliv, bør ein søkje å unngå å få større overføringsliner i luft på begge sider av øya.

Fylkesutvalet har rådd til ei utbygging av Midtfjellet vindpark og akseptert dei negative konsekvensane som følgjer av denne. Kraftlina sine negative konsekvensar er mindre enn konsekvensane for av vindparken, og ein finn slik ikkje grunn til å rå frå bygging av kraftlina Børtveit-Midtfjellet. Om miljøverknadene av ei 300 kV line på vestsida vert mindre enn dei som er påvist for austsida, vil ein rå til at dette utbyggingsalternativet vert prioritert. 

Trase for 66 kV kabel i vindparken kan kome i konflikt med to tufter for nyare tid. Ein ber om at det i vilkåra vert sett krav til utbyggjar at ein ved opparbeiding i feltet må søkje å unngå inngrep i eller skade på eventuelle kulturlandskapstrekk som steingardar, eldre vegar/stiar, bakkemurar, tufter m.m.

Pressemelding frå Hordaland Fylkeskommune

Temakveld i kyrkja om skam, skuld og opp…

23.04.2018 Kjetil Rydland

Unndis Bergås, psykolog og tidlegare misjonær.  Temakveld i kyrkja om skam, skuld og oppreising Førstkomande torsdag er det igjen temakveld i Fitjar kyrkje, den siste i vår. Denne gongen er det psykolog...

Les meir ...

Strandabasaren lever!

23.04.2018 Kjetil Rydland

Driftige misjonskvinner driv Strandabasaren vidare, f.v. Bodil Nesse, Tordis Eide, Else Hovland og Reidun Børtveit. Foto: Håkon C. Hartvedt.  Strandabasaren lever! Tradisjonen tru fylte Strandabasaren laurdag ettermiddag bedehuset nesten til siste plass, og stemninga...

Les meir ...

Fitjarbuen må betale 1800 meir for breib…

23.04.2018 Jonas Sætre

Fitjarbuen må betale 1800 meir for breiband enn dei som bur sør på øya Spreidt busetnad gjer at fiberbreiband frå Fitjar Kraftlag er langt dyrare enn for dei som får breibandet gjennom...

Les meir ...
annonse

Fitjarskyttarar til Hordastemnet på Bøml…

22.04.2018 Kjetil Rydland

Knut Vik frå Fitjar Skyttarlag fekk gleda av å dela ut premiane til Lars Sigurd Tufteland og Eirik Fitjar.  Fitjarskyttarar til Hordastemnet på Bømlo Sju skyttarar frå Fitjar Skyttarlag deltok på Hordastemnet felt, som...

Les meir ...

Kansellerte ferjeavgangar

22.04.2018 Kjetil Rydland

– Så lang ferjekø har eg aldri sett før Ferjekøen sørover strekte seg mange kilometer søndag. Foto: tipsar Mange innstilte avgangar kombinert med stor helgetrafikk har skapt svært lange ferjekøar mot Sandvikvåg...

Les meir ...

Marie 9 år

22.04.2018 Kjetil Rydland

 Marie fyller ni år i dag! Marie 9 år Gratulerer så masse med 9-årsdagen søndag 22.04! 

Les meir ...
annonse

annonse