Sundag 22. Juli 2018


Godtek 300 kV-line Midtfjellet-Børtveit

Hordaland fylkesutval godtek at det vert bygd 300 kV-line frå vindmølleparken på Midtfjellet i Fitjar til Børtveit for tilknyting til 300 kV-lina  Husnes-Stord.

Men dersom miljøverknadene av ei 300 kV line på vestsida vert mindre enn dei som er påvist for austsida, rår fylkesutvalet samrøystes til at dette utbyggingsalternativet vert prioritert. 

Som følgje av planane om vindpark på Midtfjellet i Fitjar og andre vindkraftplanar i Sunnhordland er det trong for forsterking av nettkapasiteten i området, og Sunnhordland Kraftlag (SKL) har vurdert ei 300kV luftline Midtfjellet –Børtveit som den beste løysinga. Kraftlina vert 9,7 km lang, og vil hovudsakleg gå gjennom skogsterreng. På Midtfjellet vert det trafostasjon med hus og koplingsfelt, og ved Børtveit eit koplingsfelt for tilkopling til eksisterande fjordspenn over Langenuen.

Vedtaket
I vedtaket seier fylkesutvalet at utvalet av landskapsomsyn primært ynskjer at nye større kraftliner vert kabla i bakken, eventuelt lagt i sjø. Sett i relasjon til Stordøya sitt viktige og avgrensa urørte areal for biologisk mangfald og friluftsliv, bør ein søkje å unngå å få større overføringsliner i luft på begge sider av øya.

Fylkesutvalet har rådd til ei utbygging av Midtfjellet vindpark og akseptert dei negative konsekvensane som følgjer av denne. Kraftlina sine negative konsekvensar er mindre enn konsekvensane for av vindparken, og ein finn slik ikkje grunn til å rå frå bygging av kraftlina Børtveit-Midtfjellet. Om miljøverknadene av ei 300 kV line på vestsida vert mindre enn dei som er påvist for austsida, vil ein rå til at dette utbyggingsalternativet vert prioritert. 

Trase for 66 kV kabel i vindparken kan kome i konflikt med to tufter for nyare tid. Ein ber om at det i vilkåra vert sett krav til utbyggjar at ein ved opparbeiding i feltet må søkje å unngå inngrep i eller skade på eventuelle kulturlandskapstrekk som steingardar, eldre vegar/stiar, bakkemurar, tufter m.m.

Pressemelding frå Hordaland Fylkeskommune

Ny lunsjkonsert med kantor Overweg

20.07.2018 Kjetil Rydland

Kantor Jan Overweg ved det nye orgelet i Fitjar kyrkje. Foto: Kjetil Rydland.  Ny lunsjkonsert i kyrkja med kantor Overweg I morgon er det klart for ny lunsjkonsert i Fitjar kyrkje med kantor...

Les meir ...

Til topps i NM for islandshest

19.07.2018 Kjetil Rydland

Carolin Storebø og hingsten Arnviður heime i Vik med det synlege provet på siger i NM. Foto: Kjetil Rydland. Til topps i NM for islandshest Med hingsten Arnviður gjekk Carolin Storebø frå...

Les meir ...

Fitjarpoteter i butikkken i morgon!

19.07.2018 Kjetil Rydland

No kan Turid Fitjar forsyna kundane sine med tidlegpoteter frå Fitjargarden. Foto: Kjetil Rydland. Fitjarpoteter i butikken I dag begynte Turid Fitjar å ta opp poteter, og i morgon er det tidlegpoteter frå...

Les meir ...
annonse
annonse

Pengar til verna kulturminne

19.07.2018 Kjetil Rydland

Rydlandssago var det kulturminnet som fekk det største tilskotet denne gongen.  Pengar til verna kulturminne Kultursjef Bente Bjelland gler seg over at fem søknader om tilskot til verna kulturminne i Fitjar har...

Les meir ...

Geir Skeie opnar Pink Fish i Bergen

18.07.2018 Kjetil Rydland

Illustrasjonsfoto: Pink Fish.  Geir Skeie opnar Pink Fish i Bergen I morgen, 19. juli, opnar Geir Skeie og partnarane den første Pink Fish-restauranten i Bergen. Dette er den tredje restauranten i kjeda...

Les meir ...

Stolt skipper på stolt skute!

18.07.2018 Kjetil Rydland

Asgeir Andersen ved Dåfjorden Slipp, i bakgrunnen «Gamle Nyborg», den finaste skuta i landet. Foto: Kjetil Rydland. Stolt skipper på stolt skute! Asgeir Andersen i Dåfjorden har kjøpt den finaste frakteskuta i...

Les meir ...
annonse

Køyrde 700 km for å kjøpa ny løpsbil!

20.07.2018 Kjetil Rydland

Bobla med 2,4 liters motor er på plass i bilparken på Rydland, og meir eller mindre klar til Landsfinalen i august. Foto: Kjetil Rydland. Køyrde 700 km for å kjøpa ny løpsbil Sist...

Les meir ...
annonse