Laurdag 21. Juli 2018


Folkemøte om kraftleidning

NVE arrangerer folkemøte om kraftleidningsplanane på Fitjar Fjordhotell torsdag 2. november 2006 kl. 19.00.

 I ein pressemelding frå NVE heiter det:

-Sunnhordland Kraftlag AS (SKL) har søkt om følgjande kraftleidningar i Stord og Fitjar kommunar i Hordaland: Ein omkring 9,7 km lang 300 kV kraftleidning mellom Midtfjellet og Børtveit.

Sekundært omsøkt:

Ein omkring 9,7 km lang 300 kV kraftleidning mellom Midtfjellet og Børtveit og i tillegg ein ca 3 km lang 66 kV kraftleidning frå Midtfjellet til Årskog i Fitjar kommune. Det vert samstundes søkt om løyve til å rive eksisterande 66 kV kraftleidning mellom Årskog og Stord transformatorstasjonar. Søknaden omfattar òg ein transformator på Midtfjellet og eit koplingsfelt på Børtveit. SKL søker òg om oreigningsløyve og førehandstiltreding etter oreigningslova.

På møtet vil NVE orientere om den formelle sakshandsaminga av søknaden, medan tiltakshavar vil orientere om prosjektet.

Søknaden er lagt ut på høyring, og fristen for å komme med merknader er sett til 1. desember.2006. Søknaden er lagt ut til offentlig ettersyn hos Fitjar og Stord kommunar. Den er òg gjort tilgjengeleg elektronisk på www.nve.no/kraftledninger, fortel pressemeldinga

Til topps i NM for islandshest

19.07.2018 Kjetil Rydland

Carolin Storebø og hingsten Arnviður heime i Vik med det synlege provet på siger i NM. Foto: Kjetil Rydland. Til topps i NM for islandshest Med hingsten Arnviður gjekk Carolin Storebø frå...

Les meir ...

Fitjarpoteter i butikkken i morgon!

19.07.2018 Kjetil Rydland

No kan Turid Fitjar forsyna kundane sine med tidlegpoteter frå Fitjargarden. Foto: Kjetil Rydland. Fitjarpoteter i butikken I dag begynte Turid Fitjar å ta opp poteter, og i morgon er det tidlegpoteter frå...

Les meir ...

Pengar til verna kulturminne

19.07.2018 Kjetil Rydland

Rydlandssago var det kulturminnet som fekk det største tilskotet denne gongen.  Pengar til verna kulturminne Kultursjef Bente Bjelland gler seg over at fem søknader om tilskot til verna kulturminne i Fitjar har...

Les meir ...
annonse
annonse

Geir Skeie opnar Pink Fish i Bergen

18.07.2018 Kjetil Rydland

Illustrasjonsfoto: Pink Fish.  Geir Skeie opnar Pink Fish i Bergen I morgen, 19. juli, opnar Geir Skeie og partnarane den første Pink Fish-restauranten i Bergen. Dette er den tredje restauranten i kjeda...

Les meir ...

Stolt skipper på stolt skute!

18.07.2018 Kjetil Rydland

Asgeir Andersen ved Dåfjorden Slipp, i bakgrunnen «Gamle Nyborg», den finaste skuta i landet. Foto: Kjetil Rydland. Stolt skipper på stolt skute! Asgeir Andersen i Dåfjorden har kjøpt den finaste frakteskuta i...

Les meir ...

Blekkspruten klatra over ripa!

17.07.2018 Kjetil Rydland

Blekkspruten har klatra opp den glatte veggen med sugeskålene sine, og er klar til å hoppa ut att i sjøen. Foto: Gunnar Siglen.  Blekkspruten klatra over ripa! Fiskar Gunnar Siglen fortel ei...

Les meir ...
annonse

Ny lunsjkonsert med kantor Overweg

20.07.2018 Kjetil Rydland

Kantor Jan Overweg ved det nye orgelet i Fitjar kyrkje. Foto: Kjetil Rydland.  Ny lunsjkonsert i kyrkja med kantor Overweg I morgon er det klart for ny lunsjkonsert i Fitjar kyrkje med kantor...

Les meir ...
annonse