Tirsdag 24. April 2018


Folkemøte om kraftleidning

NVE arrangerer folkemøte om kraftleidningsplanane på Fitjar Fjordhotell torsdag 2. november 2006 kl. 19.00.

 I ein pressemelding frå NVE heiter det:

-Sunnhordland Kraftlag AS (SKL) har søkt om følgjande kraftleidningar i Stord og Fitjar kommunar i Hordaland: Ein omkring 9,7 km lang 300 kV kraftleidning mellom Midtfjellet og Børtveit.

Sekundært omsøkt:

Ein omkring 9,7 km lang 300 kV kraftleidning mellom Midtfjellet og Børtveit og i tillegg ein ca 3 km lang 66 kV kraftleidning frå Midtfjellet til Årskog i Fitjar kommune. Det vert samstundes søkt om løyve til å rive eksisterande 66 kV kraftleidning mellom Årskog og Stord transformatorstasjonar. Søknaden omfattar òg ein transformator på Midtfjellet og eit koplingsfelt på Børtveit. SKL søker òg om oreigningsløyve og førehandstiltreding etter oreigningslova.

På møtet vil NVE orientere om den formelle sakshandsaminga av søknaden, medan tiltakshavar vil orientere om prosjektet.

Søknaden er lagt ut på høyring, og fristen for å komme med merknader er sett til 1. desember.2006. Søknaden er lagt ut til offentlig ettersyn hos Fitjar og Stord kommunar. Den er òg gjort tilgjengeleg elektronisk på www.nve.no/kraftledninger, fortel pressemeldinga

Fitjarbuen må betale 1800 meir for breib…

23.04.2018 Jonas Sætre

Fitjarbuen må betale 1800 meir for breiband enn dei som bur sør på øya Spreidt busetnad gjer at fiberbreiband frå Fitjar Kraftlag er langt dyrare enn for dei som får breibandet gjennom...

Les meir ...

Fitjarskyttarar til Hordastemnet på Bøml…

22.04.2018 Kjetil Rydland

Knut Vik frå Fitjar Skyttarlag fekk gleda av å dela ut premiane til Lars Sigurd Tufteland og Eirik Fitjar.  Fitjarskyttarar til Hordastemnet på Bømlo Sju skyttarar frå Fitjar Skyttarlag deltok på Hordastemnet felt, som...

Les meir ...

Kansellerte ferjeavgangar

22.04.2018 Kjetil Rydland

– Så lang ferjekø har eg aldri sett før Ferjekøen sørover strekte seg mange kilometer søndag. Foto: tipsar Mange innstilte avgangar kombinert med stor helgetrafikk har skapt svært lange ferjekøar mot Sandvikvåg...

Les meir ...
annonse

Marie 9 år

22.04.2018 Kjetil Rydland

 Marie fyller ni år i dag! Marie 9 år Gratulerer så masse med 9-årsdagen søndag 22.04! 

Les meir ...

Hoggorm på Engesund Visningssenter!

21.04.2018 Kjetil Rydland

Sjeldan gjest på merdkanten i Engesund. Foto: Goff Artsamai. Hoggorm på Engesund Visningssenter! Fredag morgon dukka det opp ein ubeden og svært sjeldan gjest på  Engesund Visningssenter i Fitjarøyane, då ein hoggorm brått sat...

Les meir ...

Bremnesingane blei altfor sterke for A-l…

21.04.2018 Kjetil Rydland

Fitjar nede for teljing med null poeng etter tre kampar. Foto: Kjetil Rydland. Bremnesingane blei altfor sterke for A-laget Trass ei tidleg leiing ved Daniel Skarpnes viste Fitjar-gutane seg altfor veike og...

Les meir ...
annonse

Strandabasaren lever!

23.04.2018 Kjetil Rydland

Driftige misjonskvinner driv Strandabasaren vidare, f.v. Bodil Nesse, Tordis Eide, Else Hovland og Reidun Børtveit. Foto: Håkon C. Hartvedt.  Strandabasaren lever! Tradisjonen tru fylte Strandabasaren laurdag ettermiddag bedehuset nesten til siste plass, og stemninga...

Les meir ...
annonse