Måndag 19. Februar 2018


Rydland ny Fitjar-ordførar

Harald Rydland frå KrF vert Fitjar sin nye ordførar. Varaordførar vert Gisle Levåg. Det var klart etter at Høgre, KrF, Frp og Venstre la fram resultatet av sitt valtekniske samarbeid på ein pressekonferanse i kommunestyresalen kl. 14.00 i dag.

Konstellasjonen Høgre, KrF, Frp og Venstre har tilsaman 9 av 17 representantar i det nye kommunestyret. Rydland tek over ordførarstolen etter Agnar Aarskog, som var Ap sin ordførarkandidat ved haustens kommuneval.

Kabalen ser slik ut:

Harald Rydland (KrF) vert ordførar og KrF får i tillegg to plassar i Utval for oppvekst og omsorg pluss 1. varamann til formannskapet.
Høgre får inn Gisle Levåg som varaordførar, og får to plassar i formannskapet samt Rune Sandvik som leiar i  Utval for plan og miljø.
Torstein Grimen (V) blir nestleiar i Uttval for plan og miljø, medan Frp har sikra seg fast plass i det same utvalet.

Ap og Sp vil få ein representant kvar i formannskapet, og desse to partia vil bli tilbode leiar- og nestleiarvervet i Utval for oppvekst og omsorg.

Eigedomsskatten forsvinn
Sjølv om dei fire partia legg vekt på at dei har hatt eit valteknisk samarbeid, og ikkje laga nokon politisk plattform, er dei likevel allereie blitt samde om at eigedomsskatten på verk og bruk skal vekk frå 1.1. 2009. Det skal heller ikkje innførast allmenn eigedomsskatt i denne perioden.

I tillegg er dei blitt samde om at varaordføraren skal få ei meir aktiv rolle enn tidlegare.

Harald Rydland vert ordførar i 80 prosent stilling. På spørsmål frå Fitjarposten om ein har nokre planar for bruk av dei resterande 20% som då blir frigjort svarte Rydland at det er venta at det vert svært mykje arbeid for leiaren for Plan og miljø framover, slik at det til tider kan vera aktuelt å kjøpa han fri , og det same gjeld for varaordføraren, utan at alle desse pengane skal gå til det.

Den nye fitjarordføraren har elles solid kommunalpolitisk erfaring bak seg. Tilsaman har han til no vore inne i tre perioder. I den første perioden var han leiar for administrasjonsutvalet, i den andre leia han Utval for plan og miljø og den siste perioden har Rydland sete i formannskapet. No gler han seg til å ta fatt som ordførar.

-Ja, eg må seie det. Eg har fått meir og lyst på dette vervet etter jo lenger eg har vore med i poltikken. Det er lettare å få "meir sving" på dei ideane ein har i denne posisjonen. No kan eg òg bruka meir tid på dette, seier han.

Ros til Agnar Aarskog
På spørsmål om korleis han trur det vil vere å overta etter Agnar Aarskog, svarer Harald Rydland med å først rose Aarskog for ein vel  og godt utført jobb, og fortset:-Me er forskjellige, og det kan vere positivt det òg. -Og så får eg tru, som det heiter, at den "Gud gjev eit embete, gjev han også forstand, la han til.

Gisle Levåg slutta seg til rosen til Agnar Aarskog. -Han har gjort ein god jobb for Fitjar, slår han fast, og seier så følgjande om Harald Rydland.
-Han er ein samlande leiartype som eg trur klarer jobben veldig godt.

Kåra den vakraste boka i verda

17.02.2018 Kjetil Rydland

Aud Gloppen, kjend bokdesignar frå Fitjar. Foto: FP-arkiv/KR.  Kåra den vakraste boka i verda Aud Gloppen frå Fitjar har vore med og kåra den vakraste boka i verda.  

Les meir ...

Årets lokalpolitikar!

17.02.2018 Kjetil Rydland

Harald Rydland, engasjert KrF-politikar. Foto: FP-arkiv / Harald Johan Sandvik.  Årets lokalpolitikar! På fylkesårsmøtet på Sotra i helga blei Harald Rydland utnemnd til årets lokalpolitikar i Hordaland Kristeleg Folkeparti.

Les meir ...

Handballdamene vann klart over botnlaget

17.02.2018 Kjetil Rydland

Ingvild Rimmereid med seks mål mot Lyngbø. Foto: Kjetil Rydland.  Handballdamene vann klart over botnlaget Fitjar IL sitt damelag vann ein klar siger 26-19 over Lyngbø, og har dermed fått ei ørlita...

Les meir ...
annonse

Quiz for historiebøkene!

17.02.2018 Kjetil Rydland

Jostein Siglen med fingeren på bildet av seg sjølv på gårsdagens bildequiz, laget hans var det einaste som ikkje kjende han igjen på bildet. Foto: Kjetil Rydland. Quiz for historiebøkene! Fredagskveldens quiz...

Les meir ...

Korpsmusikk og publikum fylte Kultursale…

15.02.2018 Kjetil Rydland

Fitjar skulekorps spela frå ABBA-programmet som dei skal framføra i april. Foto: Kjetil Rydland.  Korpsmusikk og publikum fylte Kultursalen Vakker korpsmusikk, kaffi og god kaffimat og ikkje minst veldig god stemning fekk dei...

Les meir ...

Kokk tek over leiaransvaret for Fitjarfe…

15.02.2018 Jonas Sætre

Kokk tek over leiaransvaret for Fitjarfestivalen Inger Elin Helland har hatt ansvaret for maten under Fitjarfestivalen i mange år. No er ho valt som ny festivalleiar.

Les meir ...
annonse

God handballdag

18.02.2018 Kjetil Rydland

 Frå gårsdagens jentekamp mot Bjarg 3. Foto: Privat.  God handballdag Det var ikkje berre dei vaksne damene som spela handball i går, Fitjar hadde fleire lag i aksjon i aldersfastsette klassar, både...

Les meir ...