Tirsdag 23. Januar 2018


"Vindkraftsaka og politikarforakt"

Alle gruppeleiarane til dei politiske partia i Fitjar, bortsett i frå SV, har gått saman om skrivet nedanfor.

Me som politikarar reagerar når aksjonsgruppa ved leiaren ved fleire høve har kome med sjikanerande påstandar, og i tillegg påstandar om at  politikarane er ukritiske og inkompetente.  Ein ser at det kjem fram direkte usanningar i brev og avisoppslag.  Det er ikkje berre politikarane som har fått gjennomgå, men også administrasjonen i kommunen ved rådmann. I den seinare tid har denne politikarforakten auka og ein argumenterer ikkje lenger sak, men går til ufine angrep på enkelt representantar. Dette kan ikkje me som valde politikarar finna oss i, me ber om respekt for dei demokratiske prosessane.


Til no har dei folkevalde i Fitjar vald å ikkje svara på dei harde utfalla frå aksjonsgruppa ved leiar, men etter dei siste oppslaga og tilsendte brev, har me funne det naudsynt å seia i frå.


Me som politikarar vil vera dei første til å gje honnør til aksjonsgruppa for å vera eit viktig korrektiv i vedtaksprosessen.  Men når vedtak er gjort, og det vart gjort for over 1 år sidan, så må også aksjonsgruppa akseptera at politikarane har gjort sine val.

 

I Noreg har me eit representativ demokrati, det betyr at nokre er valde til å ta avgjersle i saker og at ein skal respektera dei avgjerslene som vert tekne.  Ein skal driva med påverknad og agitasjon i sakene fram til saka er vedteken.  Men når vedtaka er gjort må ein akseptera og respektera dei vedtak som er gjort.

 

Politikarane har brukt mykje tid og krefter på denne saka, me har høyrd på både dei som er for og i mot.  Det har vore kjørt prosessar i dei ulike partia med årsmøte, medlemsmøte, styremøte og gruppemøte.  Når då over 2/3 av representantane har kome fram til at det er fleire positive enn negative sider ved vindkraft, er dette gjort i ein svært grundig og gjennomtenkt prosess.  Difor valde fleirtalet av representantar å gje ei positiv tilråding til NVE.  Det er viktig å presisera at det er NVE som er avgjerslemyndigheit i saka.

 

I denne saka som i alle andre, er det ikkje slik at enkeltpersonar eller grupper sit med all fakta og sanning.  Saka har mange sider og når leiaren i aksjonsgruppa gjer seg til talsmann for den einaste sanninga, vert det feil, han kan heller ikkje sei at det er kun han og aksjonsgruppa som vil bygda sitt beste.  Kommunestyrerepresentantane vil også bygda sitt beste.  Me legg mykje arbeid ned i å gjera så gode vedtak som mogleg for bygda vår si framtid.  Politikarane brukar mykje av si fritid for å gjera så grundig arbeid som mogleg til beste for oss alle.

 

Den forakt som aksjonsgruppa og deira leiar står for, gjer det vanskeleg å rekruttera nye til politikken.  Det er få som er villig til å stilla opp når ein veit at ein blir hengd ut på slik måte som er gjort i denne saka.

 

Me som politikarar skal akseptera diskusjon rundt sakene, men det må vera sakene som er i fokus og ikkje personangrep som ein har sett i det siste.  Det er viktig å respektera kvarandre sine syn og ikkje stilla motiva til kvarandre i tvil.

 

Til slutt vil me oppfordra alle som har lyst til å vera med å bestemma over Fitjarsamfunnet si framtid å melda seg inn i dei politiske partia og ta del i det demokratiske arbeid og ikkje berre delta i aksjonsdemokratiet.

  

Fitjar 7. mars 2007 

    

Kjell Magnar Helland
Gruppeleiar AP
Harald Rydland
Gruppeleiar Krf
Gro Rydland 
Gruppeleiar SP
Gisle Levåg
Gruppeleiar H
Sigurd Andre Maraas
Gruppeleiar FrP

 

 

 

Meiner ølbryggeriet på Fitjar bryt forbo…

22.01.2018 Jonas Sætre

Meiner ølbryggeriet på Fitjar bryt forbodet mot alkoholreklame Fitjar kommune meiner ølbryggeriet En Liten Øl publiserer ulovleg alkoholreklame på Facebook.

Les meir ...

Marius Pedersen vann Norna-lekene på kna…

22.01.2018 Kjetil Rydland

Marius Pedersen, friidrettsgut i rivande utvikling, vann Norna-lekene suverent. Foto: FP-arkiv/Kjetil Rydland. Marius Pedersen vann Norna-lekene på knalltid! Under Norna-lekene i Åsane i helga vann Marius Pedersen både lengde og 60 meter...

Les meir ...

Ailin årets bilcrossutøvar i NMK Vikedal

22.01.2018 Kjetil Rydland

Ailin Vik med premien for årets bilcrossutøvar i NMK Vikedal 2017. Foto: Ole Vidar Helland, Fitjar Racing Team.  Ailin årets bilcrossutøvar i NMK Vikedal Under årsmøtet til NMK Vikedal i helga blei...

Les meir ...
annonse

Full fest med Vassendgutane

21.01.2018 Kjetil Rydland

Vokalist og bassgitarist Sindre Aam var i storform på Fitjar i går kveld. Foto: Kjetil Rydland.  Full fest med Vassendgutane Vassendgutane var i storform i går kveld og trekte heile 750 festglade...

Les meir ...

Temakveld med Bente Bratlund

21.01.2018 Kjetil Rydland

Bente Bratlund kjem til Fitjar.  Temakveld med Bente Bratlund Førstkomande torsdag er det temakveld i kyrkja igjen, og denne gongen kan Eli Simonsen ønskja velkomen til eit møte med forfattaren Bente Bratlund frå...

Les meir ...

Fine skiløyper, varme pølser og god stem…

20.01.2018 Kjetil Rydland

Klara Olsen Aadland på åtte år i fin stil saman med mor si, Helga, på veg oppover mot Svartavatnet. Foto: Kjetil Rydland.  Fine skiløyper, varme pølser og god stemning Fitjarfjellet lokka med...

Les meir ...
annonse

VM-bronse til Onar

22.01.2018 Kjetil Rydland

Brørne Harald og Onar Westerheim på skeisebanen i Baselga. Foto: Privat.  VM-bronse til Onar Westerheim-brørne Onar og Harald Westerheim gjorde ein sterk innsats under skeise-VM for veteranar i Italia, og Onar sikra...

Les meir ...