Laurdag 24. Mars 2018


Spennande dag for ungdomsråda

Ungdomsråda i Fitjar og Stord var nyleg på tur i lag. I tillegg til at dei fekk mykje kunnskap om lokalhistoria og kystkulturen vår, jobba dei med lokalpolitiske spørsmål.

Sekretær for Fitjar Ungdomsråd, Kristin Skare, fortel at siste var lagt opp som gruppearbeid og at ungdomane jobba med tre problemstillingar vedrørande kommunesamanslåing.
1. Kva tenester er det særs viktig for deg at du beheld i nærmiljøet/noverande kommune?
Her meinte ungdommane at skule, barnehage, helsesyster, legevakt, bibliotek (kulturtilbod) var naudsynt å behalda i nærmiljøa for at det skulle vera attraktivt å bu der.

2. Korleis kan ein ny kommune sjå ut?
Resutatet av dette var tre løysingar:
1. Stord, Fitjar, Bømlo, Tysnes, Sveio og kanskje Austevoll? (Dei var litt usikre her..)
2. Stord, Fitjar, Bømlo
3. Stord, Fitjar, Tysnes, Bømlo (denne kommunen vart også døypt Sunnhordland)

3. Korleis kan ein få til ein prosess i ei eventuell kommunesamenslåing som gjer at alle kjenner seg nøgd og sikra at alle vert høyrt?
- Ein må gjera overgangen liten og gradvis, samt ha vanlege val, meinte ungdomane som mellom anna fekk gode innspel av tidlegare ordførar Harald Rydland.

Lærerik og spennande tur
Turen starta elles frå Fitjar kl 1200 med Seladon, og fleire fleire av ungdommane fekk styra seglskuta. Dei fiska, sette segl, og skipper Einar Matre fortalde undervegs. Ungdomane fekk høyre historia om Thommesen som eigde Engesund, om sjørøveri og korleis ein bygde husa før i tida. -Veldig kjekt! kommenterer Skare.

På Smedholmen grilla dei pølser og Marshmellows og fekk med seg eit lokalhistorisk foredrag av Harald Rydland med historia til Fitjar og Stord kommunar som tema. Rydland  fortalde at ein først var ein kommune, men på grunn av stor avstand for mellom anna folk som budde i øyane, vart det vanskelig for folk å delta i lokaldemokrati på Stord. Difor måtte ein ha eigen kommune i Fitjar.
- Oppgåvene til kommunane på den tida var stort sett helse og skule. Seinare har det kome mange nye oppgåver til, og mange av desse oppgåvene er for store for dei små kommunane å løysa aleine, så då må dei ha interkommunale samarbeid, sa Rydland. 

Han peika vidare på at me no lever i ei digital verd, der mykje kan løysast over internett, så me treng gjerne ikkje kontor i alle kommunar for ein del tenester. - Til dømes kan ein ha samlokalisering med økonomi på eitt av rådhusa, landbruk på eitt osv., meinte han, og peika til slutt 
på løysingar med mindre utval som styrte lokale saker (à la bydelsutval).

Roing, pannekaker og knutar.
Etter denne økta var det roing i færing og servering av pannekaker. På heimveg fekk ungdomane ei innføring i knutar som dei fekk vita kunne koma til nytte resten av livet.

- Det er fantastisk å vera på tur med Terje Skorpen og Einar Matre. Dei har mykje kunnskap om lokalhistoria og kystkulturen vår og formidlar ho på ein lun og innsiktsfull måte. Ei av deltakarane frå Stord sa "Tusen takk for lærdommen!" då ho hadde kome i land, fortel Kristin Skare til slutt.

Deltakarane
Frå Stord:
Jonas Saue Almås, Marie K. Bruntvedt, Svein Sandvold, Arja Myhre, Olve Akselsen, Torjus Sagenes, Torbjørn Søreide, Torstein Helle Meling (som er student hjå utekontakten).
Frå Fitjar:
Morten Korsvik, Kine Malene Sørfonn, Anton Pletten og sekretær Kristin Skare.

Fitjarrussen med snill og velregissert r…

23.03.2018 Kjetil Rydland

± Anna Thorland og Fitjarrrussen er snart klare for russetida. Foto: Kjetil Rydland. Fitjarrussen med snill og velregissert revy Revyen til Fitjarrussen trekte fullt hus i Kultursalen torsdag kveld, og dei frammøtte hadde...

Les meir ...

Karatefolket feira med kake

22.03.2018 Kjetil Rydland

NM-vinnar Victoria M. Maraas sprettar NM-kaka. Foto: Privat. Karatefolket feira med kake På torsdagens trening fekk karateklubben i Øvrebygda besøk av ordførar Wenche Tislevoll, som var med og feira NM-gullet til Victoria M. Maraas.

Les meir ...

Fitjar kommune blir med i lobbyselskapet…

22.03.2018 Jonas

Fitjar kommune blir med i lobbyselskapet Hordfast AS Formannskapet i Fitjar vedtok i går å kjøpe aksjar selskapet som skal jobbe for raskast mogleg realisering av Hordfast.

Les meir ...
annonse
annonse

TellTursesongen opnar palmesøndag

22.03.2018 Kjetil Rydland

Handfjellssåto kom med på TellTur-programmet i fjor. Foto: FP-arkiv/KR. TellTur-sesongen opnar palmesøndag Tellturkodane for årets sesong er på plass på dei ulike turmåla i Stord og Fitjar, og sesongen opnar søndag 25. mars.

Les meir ...

Bygdekvinnene støttar Jordmorforeningen

22.03.2018 Kjetil Rydland

Bjørg Strømme, nummer tre frå venstre, er leiar i Hordaland Bygdekvinnelag. Foto: FP-arkiv/KR. Bygdekvinnene støttar Jordmorforeningen Hordaland Bygdekvinnelag hadde årsmøte på Stord helga 17--18. mars. Her vedtok dei ein resolusjon om den...

Les meir ...

Vil kjøpe brannbil til 3,2 millionar kro…

22.03.2018 Harald Johan Sandvik

Vil kjøpe brannbil til 3,2 millionar kroner Berre éin interessent, Egenes Brannteknikk AS, leverte tilbod på ny brannbil til Fitjar kommune. Formannskapet tilrår kjøp av brannbilen til 3,2 millionar kroner.

Les meir ...
annonse

Gudstenester i påska

23.03.2018 Kjetil Rydland

 Fitjar kyrkje i påskesol i fjor. Foto: FP-arkiv/KR.  Gudstenester i påska Sjå oversikt over gudstenestene i påska nedanfor.

Les meir ...