Sundag 22. April 2018


Frå India til Fitjar for forskingsfartøy

Dr. P.S. Rao er forskar ved et av dei største havforskingsinstitutta i verda. Av alle skipskonsulentfirma på kloden, valde dei Vik-Sandvik når eit nytt superavansert forskingsskip skulle teiknast.

Skipet skal utføra målingar i det Indiske hav. Eit havområde som skil seg klårt ut i frå Stillehavet og Atlanterhavet med sine lunefulle monsunvindar som mang ein gong har herja landa i området med flom og anna elende. Nett dette skal dette skipet forska på. For å lære havet endå betre å kjenne og for å gjera tilhøva tryggare, og kunne gje meir presise meldingar om kva havet kan finna på å gjera. Berre langs kysten av India bur det rundt 400 millionar menneske, noko som seier sitt om kor viktig denne forskinga er.

Firmaet til Rao, National Institiute of Oceanography (NIO), har då òg som sitt motto å ” stadig forbetre vår forståing av havet rundt oss og formidle denne kunnskapen vidare slik at alle kan dra nytte av den.”

Liknande oppdrag i India tidlegare
Når Rao og forskingsinstituttet han jobbar i, tok kontakt med Vik-Sandvik for å be dei om å spesialdesigna dette skipet, var det fordi han kjende til at fitjarfirmaet hadde utarbeidd eit liknande prosjekt for India tidlegare, og såleis synt at dei har den fagekspertisen som skal til i denne samanhengen. –Havforskingsekspertise, har me sjølv, men korleis denne skal kunne nyttast i eit skip, ønskjer me at Vik-Sandvik skal hjelpa oss med, seier Rao.

Når det derimot gjeld verftet som skal byggja båten, har han ikkje bestemt seg enno. – Det er det same kor det ligg i verda, berre dei har den ekspertisen, og kan gje oss den kvaliteten, me er ute etter, understrekar han. Og signaliserer med det at Vik-Sandvik har det som skal til på konsulent/designsida.

Vann ”tenderen”
Oppdraget med det første forskingsskipet Vik-Sandvik fekk hand om i India, kom til på den måten at dei vart med på ein ”tender”, ei internasjonal oppdragsutlysing for å prøva å koma med i biletet når denne kontrakten skulle skrivast.
-Av alle tilboda som kom inn, vart Vik-Sandvik, eit anna norsk firma og eit tysk firma, valde ut fordi dei scora best på den tekniske delen av tilbodet. Men når óg den kommersielle delen av tilbodet vart vurdert, valde dei å bruke oss, smiler marknadssjef Gunny Sandvik i firmaet her på Fitjar.

Hoggorm på Engesund Visningssenter!

21.04.2018 Kjetil Rydland

Sjeldan gjest på merdkanten i Engesund. Foto: Goff Artsamai. Hoggorm på Engesund Visningssenter! Fredag morgon dukka det opp ein ubeden og svært sjeldan gjest på  Engesund Visningssenter i Fitjarøyane, då ein hoggorm brått sat...

Les meir ...

Bremnesingane blei altfor sterke for A-l…

21.04.2018 Kjetil Rydland

Fitjar nede for teljing med null poeng etter tre kampar. Foto: Kjetil Rydland. Bremnesingane blei altfor sterke for A-laget Trass ei tidleg leiing ved Daniel Skarpnes viste Fitjar-gutane seg altfor veike og...

Les meir ...

Første vigsla for ordføraren

20.04.2018 Kjetil Rydland

Ordførar Wenche Tislevoll med brurparet Malene Løklingholm Leivestad og Morten Bauge Torland. Foto: Kjetil Rydland.   Første vigsla for ordføraren Fredag fekk ordførar Wenche Tislevoll sin elddåp då ho vigde Morten Bauge Torland (31)...

Les meir ...
annonse

Ber barna i beretøy og gjer dei trygge!

19.04.2018 Kjetil Rydland

  Gabriel Nedal Kvamen ser ut til å finna seg til rette på ryggen til mor, Solrun Irene Kvamen. Foto: Kjetil Rydland.   Ber barna i beretøy og gjer dei trygge!  I dag møttest...

Les meir ...

Carfix med utleigebil til kundane

19.04.2018 Kjetil Rydland

Så fin er den nye Renault Zoe elbilen til Carfix. Foto: Kjetil Rydland.  Carfix med utleigebil til kundane Carfix på Fitjar kan skilta med ein splitter ny elbil som kundane kan låna...

Les meir ...

Fjord1 med ny nettside

19.04.2018 Kjetil Rydland

MF "Vågsøy" går i sambandet Sandvikvåg-Husavik. Foto: FP-arkiv/KR.  Fjord1 med ny nettside Ferjeselskapet Fjord1 lanserer ny nettside med eit heilt nytt visuelt inntrykk. 

Les meir ...
annonse

Marie 9 år

22.04.2018 Kjetil Rydland

 Marie fyller ni år i dag! Marie 9 år Gratulerer så masse med 9-årsdagen søndag 22.04! 

Les meir ...
annonse