Måndag 23. Juli 2018


Røyrleggjar på Årbø

Solheim Rør er eit nytt, tomanns røyrleggingsfirma med kontor i Ølen og på Årbø.

Firmaet blei oppretta i sommar av brørne Willy André og Gabriel Solheim. Sistnemnde er busett i Fitjar. Begge har framleis arbeid utanom firmaet sitt, men på sikt reknar dei med å byggja seg opp til å klara seg sjølve.

Dei satsar på alle typar jobbar i bustadmarknaden, både servicejobbar i gamle hus og totalpakkar i nye hus. Spesialiteten deira er varmeanlegg, som dei reknar med det vil bli aukande etterspørsel etter. Eldstemann, Willy André, har mykje erfaring med opplegg for vassboren varme. Han har 13 års erfaring som røyrleggjar, medan yngstemann, Gabriel, har 3-4 års erfaring. Dei meiner derfor at dei vil kunna ta på seg dei fleste typar jobbar. Kapasiteten meiner dei ikkje skal vera noko problem. Dei har tilgang på fleire folk til hjelp med større jobbar, men satsar på å vera to mann i overskueleg framtid.

Hovudkontoret til firmaet ligg i Ølen, der Willy André bur. Men dei satsar på heile området frå Haugalandet i sør til Fitjar i nord. Administrasjonen deira er svært liten; dei reknar ikkje med å ha eigne folk på kontor, og lager er ikkje nødvendig. Det dei har mest bruk for, har dei liggjande i bilen. Og det er kort veg til engroslager på Heiane og i Haugesund. Varer som dei bestiller hos Heidenreich eller hos Ahlsell før kl. 14.00, er på plass neste dag.

Solheim-brørne er med i røyrleggjarkjeda Rørkjøp - http://rorkjop.no -  som er oppretta for å hjelpa mindre bedrifter med å få gode prisar på materiell. Gutane ser lyst på framtida. Med dagens kommunikasjonar, kan dei dekkja eit stort område, men håper også det vil vera behov for dei i Fitjar.

Solheim-brørne håper folk skal kjenna att bilane deira. Foto: Kjetil Rydland.
Solheim-brørne håper folk skal kjenna att bilane deira. Foto: Kjetil Rydland.

Køyrde 700 km for å kjøpa ny løpsbil!

20.07.2018 Kjetil Rydland

Bobla med 2,4 liters motor er på plass i bilparken på Rydland, og meir eller mindre klar til Landsfinalen i august. Foto: Kjetil Rydland. Køyrde 700 km for å kjøpa ny løpsbil Sist...

Les meir ...

Ny lunsjkonsert med kantor Overweg

20.07.2018 Kjetil Rydland

Kantor Jan Overweg ved det nye orgelet i Fitjar kyrkje. Foto: Kjetil Rydland.  Ny lunsjkonsert i kyrkja med kantor Overweg I morgon er det klart for ny lunsjkonsert i Fitjar kyrkje med kantor...

Les meir ...

Til topps i NM for islandshest

19.07.2018 Kjetil Rydland

Carolin Storebø og hingsten Arnviður heime i Vik med det synlege provet på siger i NM. Foto: Kjetil Rydland. Til topps i NM for islandshest Med hingsten Arnviður gjekk Carolin Storebø frå...

Les meir ...
annonse
annonse

Fitjarpoteter i butikkken i morgon!

19.07.2018 Kjetil Rydland

No kan Turid Fitjar forsyna kundane sine med tidlegpoteter frå Fitjargarden. Foto: Kjetil Rydland. Fitjarpoteter i butikken I dag begynte Turid Fitjar å ta opp poteter, og i morgon er det tidlegpoteter frå...

Les meir ...

Pengar til verna kulturminne

19.07.2018 Kjetil Rydland

Rydlandssago var det kulturminnet som fekk det største tilskotet denne gongen.  Pengar til verna kulturminne Kultursjef Bente Bjelland gler seg over at fem søknader om tilskot til verna kulturminne i Fitjar har...

Les meir ...

Geir Skeie opnar Pink Fish i Bergen

18.07.2018 Kjetil Rydland

Illustrasjonsfoto: Pink Fish.  Geir Skeie opnar Pink Fish i Bergen I morgen, 19. juli, opnar Geir Skeie og partnarane den første Pink Fish-restauranten i Bergen. Dette er den tredje restauranten i kjeda...

Les meir ...
annonse

Riggar for konsert med Ausekarane

20.07.2018 Kjetil Rydland

Marita Nysæther med Ivar Hovland og Asle Dahl frå Vest Lydservice. Foto: Kjetil Rydland.  Riggar for konsert med Ausekarane Fredag kveld er det hektisk akitivitet på Port Steingard i Kråko, der dei...

Les meir ...
annonse