Torsdag 26. April 2018


Røyrleggjar på Årbø

Solheim Rør er eit nytt, tomanns røyrleggingsfirma med kontor i Ølen og på Årbø.

Firmaet blei oppretta i sommar av brørne Willy André og Gabriel Solheim. Sistnemnde er busett i Fitjar. Begge har framleis arbeid utanom firmaet sitt, men på sikt reknar dei med å byggja seg opp til å klara seg sjølve.

Dei satsar på alle typar jobbar i bustadmarknaden, både servicejobbar i gamle hus og totalpakkar i nye hus. Spesialiteten deira er varmeanlegg, som dei reknar med det vil bli aukande etterspørsel etter. Eldstemann, Willy André, har mykje erfaring med opplegg for vassboren varme. Han har 13 års erfaring som røyrleggjar, medan yngstemann, Gabriel, har 3-4 års erfaring. Dei meiner derfor at dei vil kunna ta på seg dei fleste typar jobbar. Kapasiteten meiner dei ikkje skal vera noko problem. Dei har tilgang på fleire folk til hjelp med større jobbar, men satsar på å vera to mann i overskueleg framtid.

Hovudkontoret til firmaet ligg i Ølen, der Willy André bur. Men dei satsar på heile området frå Haugalandet i sør til Fitjar i nord. Administrasjonen deira er svært liten; dei reknar ikkje med å ha eigne folk på kontor, og lager er ikkje nødvendig. Det dei har mest bruk for, har dei liggjande i bilen. Og det er kort veg til engroslager på Heiane og i Haugesund. Varer som dei bestiller hos Heidenreich eller hos Ahlsell før kl. 14.00, er på plass neste dag.

Solheim-brørne er med i røyrleggjarkjeda Rørkjøp - http://rorkjop.no -  som er oppretta for å hjelpa mindre bedrifter med å få gode prisar på materiell. Gutane ser lyst på framtida. Med dagens kommunikasjonar, kan dei dekkja eit stort område, men håper også det vil vera behov for dei i Fitjar.

Solheim-brørne håper folk skal kjenna att bilane deira. Foto: Kjetil Rydland.
Solheim-brørne håper folk skal kjenna att bilane deira. Foto: Kjetil Rydland.

Releasekonsert med Ole André Westerheim

25.04.2018 Kjetil Rydland

Ole André Westerheim med den nye plata si, «Utanfor alt». Foto: Kjetil Rydland.  Releasekonsert med Ole André Westerheim Førstkomande laurdag blir det konsert med Ole André Westerheim på Arena på Stord. Med på...

Les meir ...

«Flaggskifte» på Fitjar rådhus i dag

25.04.2018 Harald Johan Sandvik

«Flaggskifte» på Fitjar rådhus i dag Atle Tornes overrekte kommunen sitt stempel til Olaug Haugen.

Les meir ...

Takk for maten!

25.04.2018 Kjetil Rydland

Eva Fjeldstad med "Takk for maten! Boka som tarmen din har ventet på".  Takk for maten! Førstkomande fredag vil Eva Fjeldstad halda foredrag i Fitjar kultur- og idrettsbygg om boka si, “Takk...

Les meir ...
annonse

Kulturskulekonsert på Rimbareid skule

25.04.2018 Kjetil Rydland

Populære lærarar i Fitjar kulturskule, f.v. Ole André Westerheim, rektor Håvard Kroka, Jone Foldøy Grutle og Rune Nesse. Foto: Kjetil Rydland.  Kulturskulekonsert på Rimbareid skule Ein stor del av ungdommane i Fitjar...

Les meir ...

Slaktar informasjonstryggleiken i Fitjar…

25.04.2018 Jonas Sætre

Slaktar informasjonstryggleiken i Fitjar kommune Ein revisjon frå Deloitte syner at Fitjar kommune har store manglar i måten dei handsamar sensitive personopplysningar på.

Les meir ...

Bremnesingane var litt for sterke

24.04.2018 Kjetil Rydland

Jens Ragnar Helland scora det einaste målet for Fitjar. Foto: Kjetil Rydland.  Bremnesingane var litt for sterke Bremnes 2 vann 4-1 over Fitjar i ein kamp i 13-årsklassen på kunstgraset vårt i...

Les meir ...
annonse

– Stress er ikkje farleg!

26.04.2018 Kjetil Rydland

Her trødde Bjarte Stubhaug sine barnesko, i vår er han tilbake med stressmeistring for elevane på Rimbareid skule. Foto: Kjetil Rydland. – Stress er ikkje farleg! Rimbareid skule har dette semesteret hatt...

Les meir ...
annonse