Torsdag 26. April 2018


Førsteslåtten ferdig

I Fitjar er førsteslåtten ferdig, og bøndene seier seg nøgde med avlinga.

At førsteslåtten er ferdig før midten av juni, synest tidleg for oss som kan hugsa ein del år tilbake. Men det er ikkje spesielt tidleg i år, seier bøndene. Vekstsesongen til graset har blitt lengre dei siste femti åra. For førti-femti år sidan var det gjerne vanleg å starta siloslåtten rundt jonsoktider; då skaut graset. Men no skyt det fleire veker tidlegare.

På Rydland er dei fornøgde med førstelåtten i år. Det kan vel henda at det slo til også i år at "mai kulde gjør bondens lader fulde". Karl André Rydland fortel at dei har fylt ca. 700 kubikkmeter gras i den eine halvdelen av den nye plansiloen. I tillegg har dei fylt ca. 300 kubikk i siloane på Årbø. Med ein andre- og ein tredjeslått i vente, kan dei nok få fylt nokre hundre kubikk i den andre halvparten av plansiloen og.

Rydland Storfe ønskjer seg sin eigen finkuttar, men rundballar er dei truleg ferdige med.

Sjå link til finsnittar i aksjon: http://www.youtube.com/watch?v=9kQCmlyu1qQ

Releasekonsert med Ole André Westerheim

25.04.2018 Kjetil Rydland

Ole André Westerheim med den nye plata si, «Utanfor alt». Foto: Kjetil Rydland.  Releasekonsert med Ole André Westerheim Førstkomande laurdag blir det konsert med Ole André Westerheim på Arena på Stord. Med på...

Les meir ...

«Flaggskifte» på Fitjar rådhus i dag

25.04.2018 Harald Johan Sandvik

«Flaggskifte» på Fitjar rådhus i dag Atle Tornes overrekte kommunen sitt stempel til Olaug Haugen.

Les meir ...

Takk for maten!

25.04.2018 Kjetil Rydland

Eva Fjeldstad med "Takk for maten! Boka som tarmen din har ventet på".  Takk for maten! Førstkomande fredag vil Eva Fjeldstad halda foredrag i Fitjar kultur- og idrettsbygg om boka si, “Takk...

Les meir ...
annonse

Kulturskulekonsert på Rimbareid skule

25.04.2018 Kjetil Rydland

Populære lærarar i Fitjar kulturskule, f.v. Ole André Westerheim, rektor Håvard Kroka, Jone Foldøy Grutle og Rune Nesse. Foto: Kjetil Rydland.  Kulturskulekonsert på Rimbareid skule Ein stor del av ungdommane i Fitjar...

Les meir ...

Slaktar informasjonstryggleiken i Fitjar…

25.04.2018 Jonas Sætre

Slaktar informasjonstryggleiken i Fitjar kommune Ein revisjon frå Deloitte syner at Fitjar kommune har store manglar i måten dei handsamar sensitive personopplysningar på.

Les meir ...

Bremnesingane var litt for sterke

24.04.2018 Kjetil Rydland

Jens Ragnar Helland scora det einaste målet for Fitjar. Foto: Kjetil Rydland.  Bremnesingane var litt for sterke Bremnes 2 vann 4-1 over Fitjar i ein kamp i 13-årsklassen på kunstgraset vårt i...

Les meir ...
annonse

– Stress er ikkje farleg!

26.04.2018 Kjetil Rydland

Her trødde Bjarte Stubhaug sine barnesko, i vår er han tilbake med stressmeistring for elevane på Rimbareid skule. Foto: Kjetil Rydland. – Stress er ikkje farleg! Rimbareid skule har dette semesteret hatt...

Les meir ...
annonse