Tirsdag 24. April 2018


Siloslåtten i Fitjar snart i gang

Til markvandring på Fitjargarden tysdag ettermiddag møtte 10-12 interesserte bønder opp. Bart van Gool frå Forsøksringen Hordaland gjorde det klart at bøndene kan begynna å slå i silo kor tid som helst. Etter eit par timar på bøane til Tore Sigurd Fitjar var van Gool klar i sin konklusjon. Han hadde invitert til markvandring saman med Felleskjøpet Rogaland-Agder og TINE-meieriet. Formålet var å få diskutert ymse tema med bøndene, som slåttestrategiar, fôrkvalitet og –mengde, konserveringsstrategiar, hausterutinar osv. Med seg hadde han Einar Tvedt frå Forsøksringen, foringsrådgivar Ola Alne frå TINE-meieriet og Egil Hervik frå Felleskjøpet Rogaland-Agder. Sistnemnde er konsulent på tonnevarer, dvs. gjødsel, kraftfôr, såvarer og ensileringsmiddel.

Og bøndene deltok ivrig i diskusjonen langs bøane til Tore Sigurd. Audun Inge Torvund i Fitjar kommune fortel at slike samlingar var årvisse før, men at dei no har blitt litt sjeldnare. Før fokuserte ein gjerne meir på nytt utstyr som kunne gjera arbeidet til bonden lettare. Men ein har etter kvart nådd eit mettingspunkt når det gjeld dyre investeringar i landbruket. I dag fokuserer ein meir på det biologiske grunnlaget for ei god avling.

Tore Sigurd viste fram god eng på av forskjellig alder, frå 2 år og opp til 12 år. Bart van Gool kunne konkludera med at raigraset har skote, og då er det berre å gå i gang med slåtten. Timoteien har og begynt å skyta, og bør slåast om ei veke. Men det er alltid fleire omsyn å ta når ein skal bestemma seg for kor tid ein begynner slåtten. Tidleg slått gir gjerne betre for, men mindre mengde. Dersom ein slår no, får ein meir høgverdig for som eignar seg til høgtytande mjølkekyr. Om ein ventar litt, vil fôrmengda auka, men andelen NDF – "non digestive fibre", ikkje-fordøyeleg fiber – vil også auka. Dermed blir det ein balansegang mellom mengde og fôrkvalitet. Kyr som produserer mykje mjølk krev naturlegvis det beste foret. Andre faktorar som bestemmer kor tid ein slår, er planane for beiting eller ev. 2. og 3. slått seinare på året. Og så må jo bonden naturlegvis ha maskinar og siloar klare før han kan begynna. Og det krev jo sitt.

Ola Alne avslutta samlinga med å ønskja lykke til med slåtten – og håpte at regnet kjem straks den er ferdig. Og lykke til kan dei trenga, om dei - som Tore Sigurd Fitjar - har fleire hundre mål gras å fara over med forhaustaren sin. Men så klarer dei gjerne 70 - 80 mål for dagen. For oss som voks opp med å stå og hesja heile sommaren, er det rart å tenkja på.

Fitjarbuen må betale 1800 meir for breib…

23.04.2018 Jonas Sætre

Fitjarbuen må betale 1800 meir for breiband enn dei som bur sør på øya Spreidt busetnad gjer at fiberbreiband frå Fitjar Kraftlag er langt dyrare enn for dei som får breibandet gjennom...

Les meir ...

Fitjarskyttarar til Hordastemnet på Bøml…

22.04.2018 Kjetil Rydland

Knut Vik frå Fitjar Skyttarlag fekk gleda av å dela ut premiane til Lars Sigurd Tufteland og Eirik Fitjar.  Fitjarskyttarar til Hordastemnet på Bømlo Sju skyttarar frå Fitjar Skyttarlag deltok på Hordastemnet felt, som...

Les meir ...

Kansellerte ferjeavgangar

22.04.2018 Kjetil Rydland

– Så lang ferjekø har eg aldri sett før Ferjekøen sørover strekte seg mange kilometer søndag. Foto: tipsar Mange innstilte avgangar kombinert med stor helgetrafikk har skapt svært lange ferjekøar mot Sandvikvåg...

Les meir ...
annonse

Marie 9 år

22.04.2018 Kjetil Rydland

 Marie fyller ni år i dag! Marie 9 år Gratulerer så masse med 9-årsdagen søndag 22.04! 

Les meir ...

Hoggorm på Engesund Visningssenter!

21.04.2018 Kjetil Rydland

Sjeldan gjest på merdkanten i Engesund. Foto: Goff Artsamai. Hoggorm på Engesund Visningssenter! Fredag morgon dukka det opp ein ubeden og svært sjeldan gjest på  Engesund Visningssenter i Fitjarøyane, då ein hoggorm brått sat...

Les meir ...

Bremnesingane blei altfor sterke for A-l…

21.04.2018 Kjetil Rydland

Fitjar nede for teljing med null poeng etter tre kampar. Foto: Kjetil Rydland. Bremnesingane blei altfor sterke for A-laget Trass ei tidleg leiing ved Daniel Skarpnes viste Fitjar-gutane seg altfor veike og...

Les meir ...
annonse

Strandabasaren lever!

23.04.2018 Kjetil Rydland

Driftige misjonskvinner driv Strandabasaren vidare, f.v. Bodil Nesse, Tordis Eide, Else Hovland og Reidun Børtveit. Foto: Håkon C. Hartvedt.  Strandabasaren lever! Tradisjonen tru fylte Strandabasaren laurdag ettermiddag bedehuset nesten til siste plass, og stemninga...

Les meir ...
annonse