Laurdag 21. Juli 2018


Viktig møte om øyane på torsdag

-Prosjektet "Næringsutvikling i Fitjarøyane vil stifte eit eige interesselag. Det skjer i kulturhuset torsdag 24. 4. kl. 19.00

-Konklusjonen på arbeidet som er gjennomført i 2007 er at Fitjarøyane har potensial for næringsutvikling basert på verdiane som ligg i natur- og kulturlandskapet. Arbeidsgruppa foreslår å skipe eit interesselag som kan representere brukarar og eigarar slik at dei kan verte høyrd når politiske avgjersler skal takast. Eit interesselag kan også organisere ulike samarbeidsprosjekt og søkje om midlar til fellestiltak.

 

Samarbeid Fitjar/Bømlo

I det vidare arbeidet er Bømlo kommune og eigarar/brukarar av øyane der inviterte til å delta. Dette samarbeidet startar med eit samarbeidsmøte i Brandasund den 3. april. Det er gitt løyving til prosjektleiar for arbeidet med stiftinga av eit interesselag for næringsutvikling på Fitjarøyane, og til oppfølging av verksemder på øyane.

Stifting av interesselag

Den 24. april vil det verte arrangert eit stiftingsmøte for eit interesselag for næringsutvikling på Fitjarøyane. Møtet vert arrangert i kulturhuset i Fitjar kl. 19. På møtet vil ein få presentert det arbeidet som er gjort.  Første del av møtet er ope for alle, medan sjølve stiftinga er for dei som ønskjer å vere med i interesselaget som stiftarar, heiter det på kommunen sine sider. Les meir på www.fitjar.kommune.no

Til topps i NM for islandshest

19.07.2018 Kjetil Rydland

Carolin Storebø og hingsten Arnviður heime i Vik med det synlege provet på siger i NM. Foto: Kjetil Rydland. Til topps i NM for islandshest Med hingsten Arnviður gjekk Carolin Storebø frå...

Les meir ...

Fitjarpoteter i butikkken i morgon!

19.07.2018 Kjetil Rydland

No kan Turid Fitjar forsyna kundane sine med tidlegpoteter frå Fitjargarden. Foto: Kjetil Rydland. Fitjarpoteter i butikken I dag begynte Turid Fitjar å ta opp poteter, og i morgon er det tidlegpoteter frå...

Les meir ...

Pengar til verna kulturminne

19.07.2018 Kjetil Rydland

Rydlandssago var det kulturminnet som fekk det største tilskotet denne gongen.  Pengar til verna kulturminne Kultursjef Bente Bjelland gler seg over at fem søknader om tilskot til verna kulturminne i Fitjar har...

Les meir ...
annonse
annonse

Geir Skeie opnar Pink Fish i Bergen

18.07.2018 Kjetil Rydland

Illustrasjonsfoto: Pink Fish.  Geir Skeie opnar Pink Fish i Bergen I morgen, 19. juli, opnar Geir Skeie og partnarane den første Pink Fish-restauranten i Bergen. Dette er den tredje restauranten i kjeda...

Les meir ...

Stolt skipper på stolt skute!

18.07.2018 Kjetil Rydland

Asgeir Andersen ved Dåfjorden Slipp, i bakgrunnen «Gamle Nyborg», den finaste skuta i landet. Foto: Kjetil Rydland. Stolt skipper på stolt skute! Asgeir Andersen i Dåfjorden har kjøpt den finaste frakteskuta i...

Les meir ...

Blekkspruten klatra over ripa!

17.07.2018 Kjetil Rydland

Blekkspruten har klatra opp den glatte veggen med sugeskålene sine, og er klar til å hoppa ut att i sjøen. Foto: Gunnar Siglen.  Blekkspruten klatra over ripa! Fiskar Gunnar Siglen fortel ei...

Les meir ...
annonse

Ny lunsjkonsert med kantor Overweg

20.07.2018 Kjetil Rydland

Kantor Jan Overweg ved det nye orgelet i Fitjar kyrkje. Foto: Kjetil Rydland.  Ny lunsjkonsert i kyrkja med kantor Overweg I morgon er det klart for ny lunsjkonsert i Fitjar kyrkje med kantor...

Les meir ...
annonse