Laurdag 21. April 2018


Viktig møte om øyane på torsdag

-Prosjektet "Næringsutvikling i Fitjarøyane vil stifte eit eige interesselag. Det skjer i kulturhuset torsdag 24. 4. kl. 19.00

-Konklusjonen på arbeidet som er gjennomført i 2007 er at Fitjarøyane har potensial for næringsutvikling basert på verdiane som ligg i natur- og kulturlandskapet. Arbeidsgruppa foreslår å skipe eit interesselag som kan representere brukarar og eigarar slik at dei kan verte høyrd når politiske avgjersler skal takast. Eit interesselag kan også organisere ulike samarbeidsprosjekt og søkje om midlar til fellestiltak.

 

Samarbeid Fitjar/Bømlo

I det vidare arbeidet er Bømlo kommune og eigarar/brukarar av øyane der inviterte til å delta. Dette samarbeidet startar med eit samarbeidsmøte i Brandasund den 3. april. Det er gitt løyving til prosjektleiar for arbeidet med stiftinga av eit interesselag for næringsutvikling på Fitjarøyane, og til oppfølging av verksemder på øyane.

Stifting av interesselag

Den 24. april vil det verte arrangert eit stiftingsmøte for eit interesselag for næringsutvikling på Fitjarøyane. Møtet vert arrangert i kulturhuset i Fitjar kl. 19. På møtet vil ein få presentert det arbeidet som er gjort.  Første del av møtet er ope for alle, medan sjølve stiftinga er for dei som ønskjer å vere med i interesselaget som stiftarar, heiter det på kommunen sine sider. Les meir på www.fitjar.kommune.no

Ber barna i beretøy og gjer dei trygge!

19.04.2018 Kjetil Rydland

  Gabriel Nedal Kvamen ser ut til å finna seg til rette på ryggen til mor, Solrun Irene Kvamen. Foto: Kjetil Rydland.   Ber barna i beretøy og gjer dei trygge!  I dag møttest...

Les meir ...

Carfix med utleigebil til kundane

19.04.2018 Kjetil Rydland

Så fin er den nye Renault Zoe elbilen til Carfix. Foto: Kjetil Rydland.  Carfix med utleigebil til kundane Carfix på Fitjar kan skilta med ein splitter ny elbil som kundane kan låna...

Les meir ...

Fjord1 med ny nettside

19.04.2018 Kjetil Rydland

MF "Vågsøy" går i sambandet Sandvikvåg-Husavik. Foto: FP-arkiv/KR.  Fjord1 med ny nettside Ferjeselskapet Fjord1 lanserer ny nettside med eit heilt nytt visuelt inntrykk. 

Les meir ...
annonse

Slik blir årets utgåve av Fitjarfestival…

19.04.2018 Harald Johan Sandvik

Slik blir årets utgåve av Fitjarfestivalen Styreleiar Inger Elin Helland orienterte formannskapet i Fitjar om den niande utgåva av Fitjarfestivalen.

Les meir ...

Den nye rådmannen i Fitjar er på plass

18.04.2018 Harald Johan Sandvik

Den nye rådmannen i Fitjar er på plass Olaug Haugen er ny rådmann i Fitjar. Foto: Harald Johan Sandvik Påtroppande rådmann Olaug Haugen var med på sitt første politiske møte i Fitjar...

Les meir ...

Bli med til Kvinnherad på bygdekvinnestr…

18.04.2018 Kjetil Rydland

Bjørg Strømme og bygdekvinnene har mange jern i elden. Foto: FP-arkiv/KR.  Bli med til Kvinnherad på bygdekvinnestreif  Bli med på bygdekvinnestreif i Omvikdalen 28. april, oppmodar Bjørg Strømme i ei pressemelding.

Les meir ...
annonse

Første vigsla for ordføraren

20.04.2018 Kjetil Rydland

Ordførar Wenche Tislevoll med brurparet Malene Løklingholm Leivestad og Morten Bauge Torland. Foto: Kjetil Rydland.   Første vigsla for ordføraren Fredag fekk ordførar Wenche Tislevoll sin elddåp då ho vigde Morten Bauge Torland (31)...

Les meir ...
annonse