Torsdag 18. Januar 2018


7500 høns på Hovstad

Å gjera to fjør til fem høns, sa dei før. Det betyr å overdriva eller fara med oppspinn, gjerne for å imponera. Håkon Hovstad imponerer, men fer ikkje med oppspinn når han fortel at han byggjer hønsehus for 7500 høns heime på høgaste Hovstad. Tysdag føremiddag var han i full gang med å reisa veggene til det nye hønsehuset sitt. Han har fått planert eit område på over eitt mål, og der står grunnmuren til eit hønsehus på 750 kvadratmeter. Det skal husa 7500 høns – innehøns – som kan kanskje kan klaga over at dei ikkje får komma ut. Men utsikta kan dei ikkje klaga over, med utsikt over halve Ovbygdo og Stordafjellet i aust.

Veggene er komne i element frå Finnøy betong, og består av betong og isopor. Elementa veg opp mot 8 tonn kvar. Men det er ikkje noka stor utfordring for den store mobilkranen til Stangeland Kran. Christian Tolås losar elementa fint på plass med kranen som for anledninga stikk 33 meter til vers. Han kan lett handtera 8 tonn i ein radius av 18 meter med kranen sin. Om han forlengjer kranen til maks lengde – 48 meter! – kan han handtera rundt 1,5 tonn i ein radius av rundt 50 meter.

Fitjarposten kjem tilbake med fleire reportasjar etter kvart som huset reiser seg, og det nærmar seg innflytting for dei 7500 hønene. Håkon Hovstad fortel at det kjem vel med å vera ung i hovudet. Hønseriet vil nok krevja rundt eitt årsverk, som kjem i tillegg til gardsdrifta elles, i hovudsak mjølkeproduksjon i Hogste Kulag DA.

Bankbygget mot ei ny blomstringstid

17.01.2018 Kjetil Rydland

Bygget som Sparebanken Vest flytta ut frå i 2016 ligg fint til midt i Fitjar sentrum. Foto: FP-arkiv/HCH.  Bankbygget mot ei ny blomstringstid Bankbygget i sentrum, som Sparebanken Vest flytta frå i...

Les meir ...

Kje til Fitjar for å gjera seg feite

15.01.2018 Kjetil Rydland

Kje er initiativrike dyr, som straks gjekk i gang med å gjera seg kjende i den nye heimen sin. Foto: Kjetil Rydland. Kje til Fitjar for å gjera seg feite  For nokre dagar sidan...

Les meir ...

Har ikkje klart å flytte ut frå Smedholm…

15.01.2018 Jonas Sætre

Har ikkje klart å flytte ut frå Smedholmen innan fristen Sjølv om leigeforholdet med Fitjar kommune gjekk ut ved nyttår har dei frivillige endå ikkje rydda ut av den kulturhistoriske eigedomen.

Les meir ...
annonse
annonse

Fitjar kino klar for premiere!

14.01.2018 Kjetil Rydland

Den nye maskinen er på det nærmaste klar til å visa film i Fitjar kultur- og idrettsbygg. Foto: Kjetil Rydland.  Fitjar kino klar for premiere! Ole Bergesen ved Fitjar kultur- og idrettsbygg fortel...

Les meir ...

Badesesongen i full gang

14.01.2018 Kjetil Rydland

Ikkje akkurat Syden, men Leander Træet slappar av i bassenget. Foto: Kjetil Rydland.  Badesesongen i full gang Bassenget på Rimbareid skule er ope for ålmenta kvar måndag, bortsett frå i skuleferiane. 

Les meir ...

Zumbafeberen herjar igjen!

14.01.2018 Kjetil Rydland

Spreke damer på zumbamaraton i Fitjar kultur- og idrettsbygg. Foto: Trude Strand. Zumbafeberen herjar igjen! I dag har over 30 spreke damer gjennomført ein tre timars zumbamaraton, den første i på Fitjar...

Les meir ...
annonse