Torsdag 26. April 2018


Heider til Fitjar-bønder

I ei tid med store strukturendringar i norsk landbruk, viser bønder frå Fitjar at dei klarer å henga med i utviklinga. På årssamlinga for Fitjar, Stord og Bømlo produsentlag i TINE på Huglo nyleg, fekk Einar Tislevoll og Hogste Kulag DA utdelt plakettar for elitemjølk.

Blant dei som fekk utdelt plakett for levering av elitemjølk samanhengande i 10 år, finn me Einar Tislevoll. Lillian Hovstad tok imot 5-årsplaketten på vegner av Hogste Kulag DA. Elitemjølk er mjølk av beste kvalitetsklasse både med omsyn til bakteriar og celletal.  

Bakterietalet fortel om reinhald og kjøling av mjølka er skikkeleg, medan celletalet - stort sett innhald av kvite blodlekamar i mjølka - fortel om kyrne er friske og vert handsama godt. Jurbetennelse, gjerne skjult, vil alltid heva celletalet, uvøren malking og t.d. for høgt vakuumnivå vil også føra til at kua produserer og skil ut i mjølka kvite blodlekamar.  

På nettstaden til TINE Meieriet Vest http://tinevest.no/ kan me lesa at formålet med å dela ut plakettar er å påskjøna dyktige og interesserte mjølkeprodusentar. Ved å auka interessa for godt fjøsstell får ein og levert meir mjølk av særs god kvalitet. Bøndene får eit tillegg i prisen på 6,5 % for levering av kumjølk i eliteklassen. Av reglane til TINE går det elles fram at det blir sett store krav til desse heidersmerka, som såleis borgar for god kvalitet på mjølka.

Releasekonsert med Ole André Westerheim

25.04.2018 Kjetil Rydland

Ole André Westerheim med den nye plata si, «Utanfor alt». Foto: Kjetil Rydland.  Releasekonsert med Ole André Westerheim Førstkomande laurdag blir det konsert med Ole André Westerheim på Arena på Stord. Med på...

Les meir ...

«Flaggskifte» på Fitjar rådhus i dag

25.04.2018 Harald Johan Sandvik

«Flaggskifte» på Fitjar rådhus i dag Atle Tornes overrekte kommunen sitt stempel til Olaug Haugen.

Les meir ...

Takk for maten!

25.04.2018 Kjetil Rydland

Eva Fjeldstad med "Takk for maten! Boka som tarmen din har ventet på".  Takk for maten! Førstkomande fredag vil Eva Fjeldstad halda foredrag i Fitjar kultur- og idrettsbygg om boka si, “Takk...

Les meir ...
annonse

Kulturskulekonsert på Rimbareid skule

25.04.2018 Kjetil Rydland

Populære lærarar i Fitjar kulturskule, f.v. Ole André Westerheim, rektor Håvard Kroka, Jone Foldøy Grutle og Rune Nesse. Foto: Kjetil Rydland.  Kulturskulekonsert på Rimbareid skule Ein stor del av ungdommane i Fitjar...

Les meir ...

Slaktar informasjonstryggleiken i Fitjar…

25.04.2018 Jonas Sætre

Slaktar informasjonstryggleiken i Fitjar kommune Ein revisjon frå Deloitte syner at Fitjar kommune har store manglar i måten dei handsamar sensitive personopplysningar på.

Les meir ...

Bremnesingane var litt for sterke

24.04.2018 Kjetil Rydland

Jens Ragnar Helland scora det einaste målet for Fitjar. Foto: Kjetil Rydland.  Bremnesingane var litt for sterke Bremnes 2 vann 4-1 over Fitjar i ein kamp i 13-årsklassen på kunstgraset vårt i...

Les meir ...
annonse

– Stress er ikkje farleg!

26.04.2018 Kjetil Rydland

Her trødde Bjarte Stubhaug sine barnesko, i vår er han tilbake med stressmeistring for elevane på Rimbareid skule. Foto: Kjetil Rydland. – Stress er ikkje farleg! Rimbareid skule har dette semesteret hatt...

Les meir ...
annonse