Fredag 19. Januar 2018


Heider til Fitjar-bønder

I ei tid med store strukturendringar i norsk landbruk, viser bønder frå Fitjar at dei klarer å henga med i utviklinga. På årssamlinga for Fitjar, Stord og Bømlo produsentlag i TINE på Huglo nyleg, fekk Einar Tislevoll og Hogste Kulag DA utdelt plakettar for elitemjølk.

Blant dei som fekk utdelt plakett for levering av elitemjølk samanhengande i 10 år, finn me Einar Tislevoll. Lillian Hovstad tok imot 5-årsplaketten på vegner av Hogste Kulag DA. Elitemjølk er mjølk av beste kvalitetsklasse både med omsyn til bakteriar og celletal.  

Bakterietalet fortel om reinhald og kjøling av mjølka er skikkeleg, medan celletalet - stort sett innhald av kvite blodlekamar i mjølka - fortel om kyrne er friske og vert handsama godt. Jurbetennelse, gjerne skjult, vil alltid heva celletalet, uvøren malking og t.d. for høgt vakuumnivå vil også føra til at kua produserer og skil ut i mjølka kvite blodlekamar.  

På nettstaden til TINE Meieriet Vest http://tinevest.no/ kan me lesa at formålet med å dela ut plakettar er å påskjøna dyktige og interesserte mjølkeprodusentar. Ved å auka interessa for godt fjøsstell får ein og levert meir mjølk av særs god kvalitet. Bøndene får eit tillegg i prisen på 6,5 % for levering av kumjølk i eliteklassen. Av reglane til TINE går det elles fram at det blir sett store krav til desse heidersmerka, som såleis borgar for god kvalitet på mjølka.

Utstillingsopning i Galleri Losjen, UNIV…

17.01.2018 Fitjar kommune

Utstillingsopning i Galleri Losjen, UNIVERSAL BEINGS

Les meir ...

Bankbygget mot ei ny blomstringstid

17.01.2018 Kjetil Rydland

Bygget som Sparebanken Vest flytta ut frå i 2016 ligg fint til midt i Fitjar sentrum. Foto: FP-arkiv/HCH.  Bankbygget mot ei ny blomstringstid Bankbygget i sentrum, som Sparebanken Vest flytta frå i...

Les meir ...

Kje til Fitjar for å gjera seg feite

15.01.2018 Kjetil Rydland

Kje er initiativrike dyr, som straks gjekk i gang med å gjera seg kjende i den nye heimen sin. Foto: Kjetil Rydland. Kje til Fitjar for å gjera seg feite  For nokre dagar sidan...

Les meir ...
annonse
annonse

Har ikkje klart å flytte ut frå Smedholm…

15.01.2018 Jonas Sætre

Har ikkje klart å flytte ut frå Smedholmen innan fristen Sjølv om leigeforholdet med Fitjar kommune gjekk ut ved nyttår har dei frivillige endå ikkje rydda ut av den kulturhistoriske eigedomen.

Les meir ...

Fitjar kino klar for premiere!

14.01.2018 Kjetil Rydland

Den nye maskinen er på det nærmaste klar til å visa film i Fitjar kultur- og idrettsbygg. Foto: Kjetil Rydland.  Fitjar kino klar for premiere! Ole Bergesen ved Fitjar kultur- og idrettsbygg fortel...

Les meir ...

Badesesongen i full gang

14.01.2018 Kjetil Rydland

Ikkje akkurat Syden, men Leander Træet slappar av i bassenget. Foto: Kjetil Rydland.  Badesesongen i full gang Bassenget på Rimbareid skule er ope for ålmenta kvar måndag, bortsett frå i skuleferiane. 

Les meir ...
annonse

Fundamenta til dei nye vindmøllene er kl…

17.01.2018 Kjetil Rydland

Hans Erik Larsson frå firmaet Spennteknikk spenner strekkstaga til mølle 56. Foto: Kjetil Rydland. Fundamenta til dei nye vindmøllene er klare Når dei elleve nye vindmøllene kjem i april, skal dei ikkje...

Les meir ...