Torsdag 26. April 2018


Fitjarbønder lærer HMS

Fitjar bondelag har gjennomført eit kurs i praktisk HMS-arbeid no i februar i samarbeid med BSF-Hordaland (Bygdefolkets studieforbund). Det var tilsaman 16 deltakarar på kurset. Det gjekk over 12 timar. Første delen var samla undervisning med lærar. Det var HMS-rådgjevar Brit Jorunn Liland frå Voss som var lærar.

Vidare var det ein del med e-læring på internett. Nokre av deltakarane samarbeidde også om den delen. Mange ulike tema vart gjennomgått. Det kan nemnast ulykkesrisiko, ergonomi, brann- og el.sikkerhet, kjemisk og biologisk arbeidsmiljø, støy, psykisk helse, arbeidgjevaransvar, andre næringar, opplæring, og tiltak og rutinar.

For å få kompetansebeviset måtte deltakarane gjennomføra ein test etter gjennomgått e-læringsdel og få godkjent resultatet på den testen. Førebels er det ikkje noko krav til bøndene om å ha eit slikt bevis, men det kan nok komma seinare.

Siste delen av kurset var ein praktisk gjennomgang på eit gardsbruk der alle deltakarane saman med rådgjevaren såg på kva som var godt og mindre godt sett med ”HMS-augo”. Denne delen av kurset vart avvikla sist onsdag, 27. feb, hos Lars Ove Rimmereid.

Bileta er henta frå den dagen. Heile kursopplegget er utarbeidd av Landbrukets HMS-teneste.

Releasekonsert med Ole André Westerheim

25.04.2018 Kjetil Rydland

Ole André Westerheim med den nye plata si, «Utanfor alt». Foto: Kjetil Rydland.  Releasekonsert med Ole André Westerheim Førstkomande laurdag blir det konsert med Ole André Westerheim på Arena på Stord. Med på...

Les meir ...

«Flaggskifte» på Fitjar rådhus i dag

25.04.2018 Harald Johan Sandvik

«Flaggskifte» på Fitjar rådhus i dag Atle Tornes overrekte kommunen sitt stempel til Olaug Haugen.

Les meir ...

Takk for maten!

25.04.2018 Kjetil Rydland

Eva Fjeldstad med "Takk for maten! Boka som tarmen din har ventet på".  Takk for maten! Førstkomande fredag vil Eva Fjeldstad halda foredrag i Fitjar kultur- og idrettsbygg om boka si, “Takk...

Les meir ...
annonse

Kulturskulekonsert på Rimbareid skule

25.04.2018 Kjetil Rydland

Populære lærarar i Fitjar kulturskule, f.v. Ole André Westerheim, rektor Håvard Kroka, Jone Foldøy Grutle og Rune Nesse. Foto: Kjetil Rydland.  Kulturskulekonsert på Rimbareid skule Ein stor del av ungdommane i Fitjar...

Les meir ...

Slaktar informasjonstryggleiken i Fitjar…

25.04.2018 Jonas Sætre

Slaktar informasjonstryggleiken i Fitjar kommune Ein revisjon frå Deloitte syner at Fitjar kommune har store manglar i måten dei handsamar sensitive personopplysningar på.

Les meir ...

Bremnesingane var litt for sterke

24.04.2018 Kjetil Rydland

Jens Ragnar Helland scora det einaste målet for Fitjar. Foto: Kjetil Rydland.  Bremnesingane var litt for sterke Bremnes 2 vann 4-1 over Fitjar i ein kamp i 13-årsklassen på kunstgraset vårt i...

Les meir ...
annonse

– Stress er ikkje farleg!

26.04.2018 Kjetil Rydland

Her trødde Bjarte Stubhaug sine barnesko, i vår er han tilbake med stressmeistring for elevane på Rimbareid skule. Foto: Kjetil Rydland. – Stress er ikkje farleg! Rimbareid skule har dette semesteret hatt...

Les meir ...
annonse