Måndag 23. Juli 2018


Fitjarbønder lærer HMS

Fitjar bondelag har gjennomført eit kurs i praktisk HMS-arbeid no i februar i samarbeid med BSF-Hordaland (Bygdefolkets studieforbund). Det var tilsaman 16 deltakarar på kurset. Det gjekk over 12 timar. Første delen var samla undervisning med lærar. Det var HMS-rådgjevar Brit Jorunn Liland frå Voss som var lærar.

Vidare var det ein del med e-læring på internett. Nokre av deltakarane samarbeidde også om den delen. Mange ulike tema vart gjennomgått. Det kan nemnast ulykkesrisiko, ergonomi, brann- og el.sikkerhet, kjemisk og biologisk arbeidsmiljø, støy, psykisk helse, arbeidgjevaransvar, andre næringar, opplæring, og tiltak og rutinar.

For å få kompetansebeviset måtte deltakarane gjennomføra ein test etter gjennomgått e-læringsdel og få godkjent resultatet på den testen. Førebels er det ikkje noko krav til bøndene om å ha eit slikt bevis, men det kan nok komma seinare.

Siste delen av kurset var ein praktisk gjennomgang på eit gardsbruk der alle deltakarane saman med rådgjevaren såg på kva som var godt og mindre godt sett med ”HMS-augo”. Denne delen av kurset vart avvikla sist onsdag, 27. feb, hos Lars Ove Rimmereid.

Bileta er henta frå den dagen. Heile kursopplegget er utarbeidd av Landbrukets HMS-teneste.

Køyrde 700 km for å kjøpa ny løpsbil!

20.07.2018 Kjetil Rydland

Bobla med 2,4 liters motor er på plass i bilparken på Rydland, og meir eller mindre klar til Landsfinalen i august. Foto: Kjetil Rydland. Køyrde 700 km for å kjøpa ny løpsbil Sist...

Les meir ...

Ny lunsjkonsert med kantor Overweg

20.07.2018 Kjetil Rydland

Kantor Jan Overweg ved det nye orgelet i Fitjar kyrkje. Foto: Kjetil Rydland.  Ny lunsjkonsert i kyrkja med kantor Overweg I morgon er det klart for ny lunsjkonsert i Fitjar kyrkje med kantor...

Les meir ...

Til topps i NM for islandshest

19.07.2018 Kjetil Rydland

Carolin Storebø og hingsten Arnviður heime i Vik med det synlege provet på siger i NM. Foto: Kjetil Rydland. Til topps i NM for islandshest Med hingsten Arnviður gjekk Carolin Storebø frå...

Les meir ...
annonse
annonse

Fitjarpoteter i butikkken i morgon!

19.07.2018 Kjetil Rydland

No kan Turid Fitjar forsyna kundane sine med tidlegpoteter frå Fitjargarden. Foto: Kjetil Rydland. Fitjarpoteter i butikken I dag begynte Turid Fitjar å ta opp poteter, og i morgon er det tidlegpoteter frå...

Les meir ...

Pengar til verna kulturminne

19.07.2018 Kjetil Rydland

Rydlandssago var det kulturminnet som fekk det største tilskotet denne gongen.  Pengar til verna kulturminne Kultursjef Bente Bjelland gler seg over at fem søknader om tilskot til verna kulturminne i Fitjar har...

Les meir ...

Geir Skeie opnar Pink Fish i Bergen

18.07.2018 Kjetil Rydland

Illustrasjonsfoto: Pink Fish.  Geir Skeie opnar Pink Fish i Bergen I morgen, 19. juli, opnar Geir Skeie og partnarane den første Pink Fish-restauranten i Bergen. Dette er den tredje restauranten i kjeda...

Les meir ...
annonse

Riggar for konsert med Ausekarane

20.07.2018 Kjetil Rydland

Marita Nysæther med Ivar Hovland og Asle Dahl frå Vest Lydservice. Foto: Kjetil Rydland.  Riggar for konsert med Ausekarane Fredag kveld er det hektisk akitivitet på Port Steingard i Kråko, der dei...

Les meir ...
annonse