Torsdag 18. Januar 2018


-Vil purra dei ansvarlege

Ordførar Harald Rydland skjønar godt at folk i Dåfjorden klagar på vatnet, og har allereie gjort framstøt for å få fortgang i saka.

-For det første vil eg beklaga at kommunen ikkje har vore i stand til å skaffa vatn av god nok kvalitet til abonnentane i Dåfjorden. No er eg likevel glad for at folket her snart får levert vatn frå Svartavatnet. Dette vatnet held ein kvalitet som er på høgde med det beste i landet.

Årsaka til at det nye vassverket ikkje er kopla til, er at eit utanforståande firma som skal sveisa saman dei siste leidningane, ikkje har gjort jobben til den tida dei har lova.  Kommunen og den lokale entreprenøren er à jour med det dei har ansvar for, seier ordføraren til Fitjarposten.no, og fortel at han i dag har  snakka med kommunen sine folk i vassverket, og desse vil no purra på for å få fortgang i arbeidet. Når det siste sveisearbeidet er gjennomført, skal leidningane spylast reine og deretter er det klart for å levera vatn.I fylgje vassverket kan det ikkje gå meir enn to veker før dette er i orden, heiter det.

Det er òg tekne nye vassprøvar i dag.  Dersom desse seier at vatnet bør kokast, kjem det ut melding om dette. 

-Elles har eg lyst til å vera med å feira det nye vassverket saman med folket i Dåfjorden.  Eg håpar me i saman kan få til ein folkefest for å markera denne viktige hendinga.  Litt spøkefullt kan eg då, utan å ha sjekka budsjettet, lova at kommunen kan halda drikke (vatn), så får me komma tilbake til maten, seier Harald Rydland, til slutt

    

Bankbygget mot ei ny blomstringstid

17.01.2018 Kjetil Rydland

Bygget som Sparebanken Vest flytta ut frå i 2016 ligg fint til midt i Fitjar sentrum. Foto: FP-arkiv/HCH.  Bankbygget mot ei ny blomstringstid Bankbygget i sentrum, som Sparebanken Vest flytta frå i...

Les meir ...

Kje til Fitjar for å gjera seg feite

15.01.2018 Kjetil Rydland

Kje er initiativrike dyr, som straks gjekk i gang med å gjera seg kjende i den nye heimen sin. Foto: Kjetil Rydland. Kje til Fitjar for å gjera seg feite  For nokre dagar sidan...

Les meir ...

Har ikkje klart å flytte ut frå Smedholm…

15.01.2018 Jonas Sætre

Har ikkje klart å flytte ut frå Smedholmen innan fristen Sjølv om leigeforholdet med Fitjar kommune gjekk ut ved nyttår har dei frivillige endå ikkje rydda ut av den kulturhistoriske eigedomen.

Les meir ...
annonse
annonse

Fitjar kino klar for premiere!

14.01.2018 Kjetil Rydland

Den nye maskinen er på det nærmaste klar til å visa film i Fitjar kultur- og idrettsbygg. Foto: Kjetil Rydland.  Fitjar kino klar for premiere! Ole Bergesen ved Fitjar kultur- og idrettsbygg fortel...

Les meir ...

Badesesongen i full gang

14.01.2018 Kjetil Rydland

Ikkje akkurat Syden, men Leander Træet slappar av i bassenget. Foto: Kjetil Rydland.  Badesesongen i full gang Bassenget på Rimbareid skule er ope for ålmenta kvar måndag, bortsett frå i skuleferiane. 

Les meir ...

Zumbafeberen herjar igjen!

14.01.2018 Kjetil Rydland

Spreke damer på zumbamaraton i Fitjar kultur- og idrettsbygg. Foto: Trude Strand. Zumbafeberen herjar igjen! I dag har over 30 spreke damer gjennomført ein tre timars zumbamaraton, den første i på Fitjar...

Les meir ...
annonse